PROJEKTI

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta aktivitāte "Stipendijas"

      

Projekta vispārīgais mērķis: personāla un studentu mobilitātes veicināšana starp partneraugstskolām, internacionalizācija, pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese un sadarbības stiprināšana nākotnes kopīgajiem projektiem un pētījumiem.

 

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta aktivitāte "Stipendijas" (EEZ/NFI/S/2015/030)

Projekta nosaukums: “Mobility scholarships for academic staff and students to expand understanding about the digital media audiences”

Projekta konkrētais mērķis: Stiprināt sadarbību starp Latviju un Norvēģiju  caur pētījumu “Phenomens of the contemporary mediated environment: propaganda, youth audience and media effects” – stiprināt akadēmisko kapacitāti, veicināt jauna studiju moduļa veidošanu, veicināt studentu mobilitāti.

Projekta mērķgrupa: Vidzemes Augstskolas studenti, akadēmiskais personāls, sadarbības partneri reģionālā un nacionālā līmenī

Projekta vadošais partneris: Vidzemes Augstskola

Sadarbības partneris: NLA University College Gimlekollen School of Journalism and Communication

Projekta ieviešanas laiks: 01/01/2016 - 31/01/2017

Projekta budžets: 18 4040 EUR

Projekta finansējums: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments (NFI) – 100%

Galvenie projekta rezultāti:

  • Akadēmiskā personāla un studentu mobilitāte: īstenota 1 studentu mobilitāte un 6 akadēmiskā personāla mobilitātes;
  • Pieredzes apmaiņa par inovatīvām mācību metodēm;
  • Pilnveidots studiju kursu saturs;
  • Uzsākta jauna studiju moduļa izstrāde maģistra līmenī, īpašu uzmanību pievēršot mediju pratības, kritiskas mediju analīzes un patēriņa jautājumiem;
  • Parakstīts sadarbības līgums turpmāku starptautisko aktivitāšu realizēšanai;
  • Starpdisciplināru un starptautiski orientētu studiju piedāvājuma izstrāde mediju un komunikācijas jomās: jaunu maģistra studiju moduļu plānošana mediju pratības un komunikācijas jomās, kā arī kopīgs intensīvais vasaras kurss 2018. gadā;
  • Veicināta studentu izpratne Latvijā un Norvēģijā par tādām tēmām kā digitālo mediju vides fenomens, digitālā pēda, lieli sociālie dati; dažādu grupu atspoguļošana medijos, īpaši imigranti, dažādi mediju efekti un ietekme;
  • Kopīgas pētniecības uzsākšana saistībā ar mediju pratības un patēriņa jautājumiem Eiropas valstīs.

Vairāk par programmu, kuras ietvaros tiek realizēts šis projekts.

Projekta ietvaros īstenotās mobilitātes:

ViA studente Anna Bērziņa: Pēc pieredzes uz Norvēģiju, 21.03.2016.

Tiek aizsākta sadarbība starptautiskam pētījumam par bēgļu tematiku medijos, 07.04.2016.

Vidzemes Augstskolas Komunikācijas un mediju studiju virziena docētāji viesojās Norvēģijas pilsētā Kristiansandā, 18.05.2016.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI