PROJEKTI

Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2018-2019

Logo

Zinātnieku nakts pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā skaidrot un popularizēt zinātnes sasniegumus Valmierā un Vidzemē, ļaut plašākai sabiedrībai ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

 

Galvenie Eiropas Zinātnieku nakts mērķi ir:

 • Satuvināt pētniekus ar plašāku sabiedrību;
 • Palielināt sabiedrības izpratni par zinātni un inovācijām;
 • Palielināt pētnieku profesijas pamanāmību un atpazīstamību;
 • Paaugstināt plašākas sabiedrības izpratni par pētnieku darba ietekmi uz lietām mums apkārt un jaunievedumiem;
 • Iedrošināt jauniešus izvēlēties pētnieka/zinātnieka profesiju.

2018.gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads un Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gada diena, tāpēc 2018.gada Zinātnieku nakts sniegs ieskatu zinātnes sasniegumos Valmierā un tās apkārtnē pēdējo 100 gadu laikā kā daļu no kultūras mantojuma.

Starp 2018.un 2019.gada Eiropas Zinātnieku nakts pasākumiem būs konceptuālas atšķirības. 2018.gada pasākums būs vairāk vērsts uz ieskatu pagātnē, bet nākamā gada pasākums ar ieskatu nākotnē.

Projekta partneri:

 • Valsts izglītības attīstības aģentūra;
 • Latvijas Universitāte;
 • Rīgas Stradiņa Universitāte;
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte;
 • Daugavpils Universitāte;
 • Ventspils Augstskola;
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
 • Liepājas Universitāte;
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
 • Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūts;
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
 • Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Projekts tiek īstenots, izmantojot Eiropas Komisijas finansējuma līdzekļus. Vidzemes Augstskolas projekta kopējās izmaksas ir 8 112,50 euro. Projekts tiks īstenots no 2018.gada 1.maija un plānotais projekta īstenošanas laiks ir 20 mēneši.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI