PROJEKTI

Eiropas Zinātnieku Nakts Latvijā 2021

ERAF

Projekta (Nr 1.1.1.5/20/A/002) galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību. 

 

Pasākumu mērķis ir veicināt pētnieku profesijas atpazīstamību un rādīt to lomu Latvijas sabiedrībai. Eiropas Zinātnieku Nakts laikā vairāki interesanti un interaktīvi pasākumi tiks organizēti Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, aptverot visu Latvijas teritoriju. Šī gada sauklis: "Zinātnes daudzveidība nākotnei" stāstot, ka zinātniskie pētījumi ir vērsti labākai nākotnei un rādot zinātnes jomu daudzveidību no sociālajām, humanitārajām, medicīnas, fizikas, ķīmija, bioloģija līdz pat sociālajām zinātnēm. Projekts atbalstīs pētnieku sabiedrības atpazīstamību, arī Apvārsnis 2020 projektu, sevišķi, Marijas Skłodowskas - Kirī aktivitāšu atpazīstamību un zinātni kopumā.

Projekta partneri: Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Liepājas Universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Ventspils Augstskola

Projekta vadītājs: Oskars Java

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2021 - 31.07.2021

Projekta kopējais finansējums: EUR 130 575.00, tai skaitā ERAF finansējums EUR 110 988.75, valsts budžeta finansējums EUR 19 586.25

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI