PROJEKTI

Erasmus+ programmas iniciatīvas "Eiropas Universitātes" projekts Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions (E³UDRES²)

Erasmus+eudres

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu mazo un vidējo pilsētu, to reģionu attīstībā – reģionāli risinājumi ar Eiropas perspektīvu. Projektā paredzēts būtiski stiprināt reģionu inovāciju sistēmu, dot ieguldījumu reģionu digitālajā, vides un ilgtspējīgajā transformācijā, tādejādi virzīties uz viedu un ilgtspējīgu reģionu attīstību. Visi projekta partneri atrodas mazās vai vidēji lielās pilsētās, kur nav vairāk par 250 000 iedzīvotājiem, ir ambiciozas, elastīgas un mazas vai vidēja izmēra universitātes ar ne vairāk par 15 000 studentiem un atrodas mazākajās Eiropas valstīs. Projekta aktivitātes ir vērstas, lai nodrošinātu iespējami labāko dzīves kvalitāti neatkarīgiem cilvēkiem reģionos.

 

Projekta rezultātā:
tiks izveidots Eiropas Universitātes modelis un pārvaldības koncepts,
kopīgi studiju kursi un programmas,
tiks īstenota studentu, docētāju mobilitāte,
kopīga pētniecība šādās jomās: cilvēku labklājības (t.sk. sabiedrības novecošanās), cilvēki un mākslīgais intelekts, aprites ekonomika;
veiktas kopīgas zināšanu pārneses aktivitātes.
Projekts paredz, ka 50% no absolventiem un personāla ir piedalījušies mobilitātē klātienē vai virtuāli.

Projekta partneri:

St. Pölten University of Applied Sciences (Austrija)
Polytecnic Institute of Setubal (Portugāle)
Polytechnical University Timisoara (Rumānija)
Szent Istvan University (Ungārija)
UC Leuven-Limburg (Beļģija)
Vidzemes Augstskola (Latvija)

Projekta koordinators: St. Pölten University of Applied Sciences (Austrija)

Projekta administratīvā vadītāja Vidzemes Augstskolā: Iveta Putniņa

Projekta komanda: Iveta Putniņa, Gatis Krūmiņš, Maira Leščevica, Alvis Sokolovs, Oskars Java, Agita Līviņa, Linda Lancere, Aigars, Andersons, Vera Grāvīte

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2020 - 30.09.2023

Projekta kopējais budžets: 6 241 667 EUR, no tā 4 993 333 EUR EK finansējums

Projekta finansētājs: Eiropas Komisija, Erasmus+ programma

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI