PROJEKTI

ERASMUS + projekts Prasmju attīstīšana piekrastes tūrisma jomā (Skills4CMT)

fff

Projekta Skills4CMT uzmanības centrā ir tūrisma nozarei nepieciešamo prasmju attīstīšana nozares speciālistiem, kuri strādā piekrastes teritorijās. Tiek plānots, ka projekts stimulēs reģionālo ekonomiku, jaunu tūrisma darba vietu radīšanu un saglabāšanu piekrastes teritorijās.

Projekta rezultātā tiks izveidoti nepieciešamo prasmju profili piekrastes tūrismam, izveidota vienota mācību programma, lai stiprinātu stratēģisko sadarbību starp universitātēm, un digitālu, atvērtu izglītības resursu izveide mācību programmas īstenošanai. Projekta mērķa grupa ir pašreizējie un potenciālie tūrisma nozares profesionāļi, kas strādā Eiropas ziemeļu jūru teritorijās - Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā un Atlantijas okeānā.

Projekta programma: ERASMUS + Statēģiskās partnerības

Projekta koordinators: Satakuntas augstskola, Somija

Projekta komanda ViA: Linda Veliverronena, Ilze Grīnfelde

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2020–30.06.2023

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI