PROJEKTI

ImGame

poster

Līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Eiropas Komisijas programmas “Radošā Eiropa” pētnieciskajā projektā ImGame (2022-2025) Vidzemes Augstskolā tiek izstrādāti inovatīvi palīgrīki ēnotāju (shaders) programmēšanai  un ērtas darbplūsmas (workflow) izveidei, kas 3D satura radīšanu tīmeklī padara pieejamākus studentiem, māksliniekiem un virtuālās realitātes interesentiem. Jaunie rīki tiks izmantoti studiju programmās “Vides māksla” un “Kustība. Attēls. Skaņa” Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī virtuālās realitātes studiju programmā ViA. Paredzams, ka nākotnē tie uzlabos jauno mediju veidotāju radošās un tehniskās iespējas, kā arī zināšanas WebGL un A-Frame tehnoloģijās. ImGame būs izglītojoša digitāla vide, kurā savijas nopietno spēļu un imersīvās estētikas jomas. Tā veltīta estētiskās iegremdēšanās fenomenam laikmetīgajā mākslā. Šobrīd digitālo spēļu laukā tikpat kā nav izglītojošu mediju, kas ļautu mācīties par laikmetīgās mākslas tendencēm, idejām un vēsturisko fonu. ImGame palīdzēs attīstīt jaunu un pašlaik nepietiekami pārstāvētu nopietno spēļu kategoriju, kā arī informēt par mūsdienu digitālo artefaktu nozīmi. Projekta mērķis ir nodot zināšanas par iegremdēšanās stilistiku plašākai sabiedrībai, kā arī piedāvāt iespēju izveidot vairāku platformu interaktīvu pieredzi bez programmēšanas prasmēm. Projektā strādā mākslinieki un pētnieki no trim valstīm (Latvija, Grieķija, Ungārija), turpinot izstrādāt mākslas spēles prototipu, kas izveidots Vidzemes Augstskolas pēcdoktorantūras programmā sadarbībā ar mākslinieku Kristapu Biteru (Latvijas Mākslas akadēmija). 

Komanda:

Latvija

Vadošā pētniece, PhD Ieva Gintere (HESPI)

Mākslinieks, zinātniskais asistents, mag.art. Alvis Misjuns (HESPI, Latvijas Mākslas akadēmija)

Ungārija

Pētniece, PhD Ágnes Bakk, Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME)

Digitālās vides mākslinieka asistents Kristóf Szabó

Grieķija

Pētnieks, PhD Emmanouel Rovithis, Ionian University

Digitālās vides skaņa: Vasilis Georgakopoulos

Projekta rezultāti

Q1 publikācija (brīvpieejas e-žurnāls)

Gintere, I., Rovithis, E., Bakk, Á. K., Misjuns, A. (2024). ImGame Project: a Comprehensive Theory of Immersive Aesthetics and Innovation in Serious Gaming. International Journal of Game-Based Learning, W. H. Tan, ed., vol. 14(1), available here.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI