PROJEKTI

Latvijas tūrisma intelekts

PD

Aktualizēts 15.01.2023.

Projekta mērķis: izmantojot IKT jomas attīstības priekšrocības un lielo datu apstrādes iespējas, radīt ar ĢIS risinājumiem saistītu tūrisma intelekta platformu regulāras un daudzveidīgas tirgus informācija analīzei un attīstības tendenču prognozēšanai Baltijas mērogā Latvijas tūrisma nozares konkurētspējas uzlabošanai eksporta tirgos, vienlaikus dodot pienesumu reģionālās attīstības veicināšanā.

Latvijas tūrisma intelekts (Tourism Intelligence Latvia) (saīsināti: TourInteLV) ir projekts, kas iesaista kopdarbības pētniecību integrētu vienotā IKT platformā ar GIS telpiskās izpētes un kartogrāfiskās vizualizācijas risinājumiem, sociālo zinātņu un sarežģītības zinātnes pamatni, lai dotu iespēju tūrismā iesaistītajām pusēm pieņemt stratēģiski pamatotus lēmumus to konkurētspējas kāpināšanai. Digitālā pasaule ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) saziņu rada jaunas iespējas informācijas pielietojumam, kas papildina līdzšinējo tradicionālo valsts statistiku. TourInteLV paredz Baltijas valstu mēroga lielo datu automatizētu apkopošanu tūrisma savienojamības un kopsakarību padziļinātai izpētei, veidojot arī jaunas interaktivitātes formas un iespējamu galamērķa pārvaldes organizāciju iesaisti datu ziņošanā.

Paredzēts izveidot vienotu tirgus datu intelekta platformu, kas balstās uz socitehniskas sistēmas modelēšanas bāzes. Tā būtu plaši pielietojama gan dažāda mēroga tūrisma galamērķu līmenī, gan tūrisma komersantiem paplašinot labuma guvēju loku līdz visaptverošam nozares saistīto jomu līmenim. TourInteLV viena no priekšrocībām ir nākotnes tendenču prognozēšanas iespēja, kas balstīsies uz precīzi segmentētu datu atlasi. Dati no jau esošajiem statistikas resursiem plašākā Baltijas līmenī, publiski pieejamās viesnīcu pasūtināšanas vietnes un tur publicētie kvalitātes reitingi, biļešu tirdzniecības vietu statistika, ģeolokācijas dati sniedz plašas iespējas daudz padziļinātākai tūrisma plūsmas norišu izpētei laikā un telpā. To kombinējot ar ĢIS telpiskās analīzes un kartogrāfiskās vizualizācijas risinājumiem rodas prioritāro viedās specializācijas jomu radītās priekšrocības par tradicionālu uzskatītas starpdisciplināras nozares attīstībai.

Plānotie rezultāti:

Ieviests starptautiski un nozarē apspriests pētnieciskais projekts ar aktuālu teorētisko pamatojumu problēmas risinājumam. Izveidots ar liela apjoma datu precīzu iesaisti veidots, zinātniski pamatots un praktiski pielietojams socio-tehniskas sistēmas modelis un IKT risinājums ar praktisku pielietojumu.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītājs: ViA asoc.prof. Andris Klepers (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2020.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/100

Zinātniskās publikācijas, kas ieskaitītas kā projekta rādītāji

 1. Klepers, A. (2020). Online tickets purchase as source for tracing tourism mobilities" | 20:20 VISION: NEW PERSPECTIVES ON THE DIVERSITY OF HOSPITALITY, TOURISM AND EVENTS Proceedings of the 30th Annual Conference Council for Australasian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE): https://search.informit.org/doi/epdf/10.3316/informit.046880574312083 Viss raksts pieejams šeit: https://www.researchgate.net/publication/340023051_Online_tickets_purchase_as_source_for_ tracing_tourism_mobilities
 1. Bukovska, G., Mežgaile, A., & Klepers, A. (2021). The pressure of technological innovations in meeting and event industry under the covid-19 influence. Environment Technology Resources Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 2, 44-50. DOI: 10.17770/etr2021vol2.6623. Iekļauts Scopus. http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/6623/5339. Viss raksts pieejams šeit.

Īstenotās projekta aktivitātes un darbības:

 1. Populārzinātniskais pārskats par periodu no 01.09.2017. - 28.02.2018.
 2. Dalība ESRI konferencē, ArcGIS pielietojums - inovācijas un prakse. Rīga. (05.09.2017.)
 3. Uzstāšanās starptautiskajā konferencē "Tourism in Protected Areas”, (Igaunijā) ar ziņojumu “Tūrisms un dabas aizsardzība: Gaujas NP tūrisma klasteris” (15.09.2017.)
 4. Īstenots starptautiskās mobilitātes brauciens uz Īriju par tūrisma galamērķu pārvaldību un mazo uzņēmēju konkurētspējas veicināšanu, privāto-publisko pārvaldību (Septembris 2017)
 5. Īstenots starptautiskās mobilitātes brauciens uz Nīderlandi, uzstāšanās ar ziņojumu “Lielo datu iesaiste tūrisma galamērķu pārvaldībā”. Pieredzes gūšana par lielo datu iesaisti pētniecībā, monitoringā un lietišķu problēmu risināšanā.  ICT pielietojums tūrisma galamērķu pārvaldībā, zīmolvedība un stratēģijas. (Oktobris 2017)
 6. Uzstāšanās Daugavas lejteces tūrisma forumā ar ziņojumu “Tūrisma mārketings, tendences, sociālo tīklu mārketings” (05.10.2017.)
 7. Uzstāšanās konferencē “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi” ar ziņojumu “Rāznas Nacionālā parka kā vienota tūrisma galamērķa attīstība: izaicinājumi un iespējas” (23.11.2017.)
 8. Dalība profesionālās pilnveides kursos darbam ar IBM SPSS Modeler (novembris 2017)
 9. Uzstāšanā starptautiskajā tūrisma konferencē “Know your neighbour” Elvā, Igaunijā ar ziņojumu “Strategic view to Latvian visitors in South-Estonian context” (06.12.2017.).
 10. Īstenota starptautiskās pēc-doktorantu pētniecības mobilitāte: mēnesis Austrumsomijas Universitātes Tūrisma pētniecības centrā (Februāris 2018).
 11. Īstenoti profesionālās pilnveides kursi GIS programmatūras darbības apguvē (sadarbībā ar Envirotech SIA) (Janvāris 2018).
 12. Dalība LU 76. zinātniskā konferencē ar ziņojumu: “Latvijas lauku viensēta un ainavas kvalitāte dabas daudzveidības kontekstā.”’(31.01.2018.).
 13. Vieslekciju vadīšana starptautiskās maģistratūras studentiem Austrumsomijas Universitātē studiju kursā "Aktuālās pētījumu metodes tūrismā". (Februāris 2018).
 14. Publicēts zinātniskais raksts: Klepers, A. (2018). Problems of tourism destination management in Latvia. Folia Geographica, (16), 46-54
 15. Dalība Gaujas NP tūrisma klastera kopsapulcē. (13.03.2018.)
 16. Uzstāšanās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības kopsapulcē ar ziņojumu “Latvijas lauku viensētu ģeogrāfija” (24.03.2018.).
 17. Dalība HESPI Institūta pētnieku publiskajā zinātniskajā pasākumā ar post-doc projekta starprezultātu prezentēšanu (26.04.2018.).
 18. Dalība zinātniskajā seminārā ar ziņojumu par lielo datu iesaistes risinājumiem tūrisma pārvaldībai (28.05.2018.)
 19. Izpildīti kritēriji asociētā profesora – akadēmiskā amata statusa iegūšanai (Maijs 2018)
 20. Īstenoti profesionālās pilnveides kursi “Acu skatiena izsekošanas tehnoloģiju pielietojums pētniecībā” sadarbībā ar TOBII Pro un VIA Zināšanu un tehnoloģiju centru. (4-5.06.2018.)
 21. Uzstāšanās zinātniski lietišķajā konferencē “Iespējas un izaicinājumi — dzīve nacionālajos parkos un citās dabas teritorijās”, Slīteres NP ar ziņojumu  (08.07.2018).
 22. Publicēts zinātniskais raksts: Ruskule, A., Klepers, A, & Veidemane, K. (2018). Mapping and assessment of cultural ecosystem services of Latvian coastal areas. One Ecosystem. DOI: 10.3897/oneeco.3.e25499 (Augusts 2018).
 23. Populārzinātnisks pārskats par periodu no 01.03.2018.-31.08.2018.
 24. Dalība 4.starptautiskajā konferencē “GIS and Remote Sensing” Berlīnē (Vācijā), uzstāšanās ar referātu “Spatial Analysis of Tourism Places in Post-Soviet Contexts: Tourist Destinations of Baltic States” un tēžu publikācijas aizstāvēšana, tematiskās sesijas vadīšana (27.-28.09.2018.).
 25. Dalība Enter Gauja tūrisma galamērķa - klastera vadības grupas sēdē Līgatnē (10.10.2018.).
 26. Dalība GIS tehnoloģiju starptautiskajā lietišķajā konferencē “Baltic ESRI User Conference” Rīgā (17.10.2018.).
 27. Dalība starptautiskajā tūrisma konferencē “Tūrisma izglītības izcilību meklējot. Augstskolu un nozares sadarbības perspektīva.” Valmierā. Sekcijas “Inovatīvas pieejas augstākajai izglītībai tūrismā un nozares iesaiste studiju procesā” vadītājs (25.10.2018.).
 28. Dalība Vidzemes tūrisma asociācijas reģiona tūrisma stratēģijas seminārā Valmierā (01.11.2018.).
 29. Dalība Baltijas jūras reģiona Tūrisma forumā Rīgā (15.11.2018.).
 30. Dalība Gaujas NP tūrisma biedrības - klastera kopsapulcē Krimuldā (28.11.2018.).
 31. Dalība starptautiskajā Ģeogrāfisko Informācijas tehnoloģiju GIT konferencē Rīgā (07.12.2018.).
 32. Lekcija “Kokneses novada konkurētspēja tūrismā: pašvaldības un uzņēmēju stratēģijas” Kokneses novada tūrisma attīstībā iesaistītajām pusēm (11.12.2018.).
 33. Tūrisma studiju maģistru darbu vadīšana (3) par viediem risinājumiem tūrisma galamērķu attīstībai (2018/2019).
 34. Līdzdalība "Tūrisma Likums" formulējumu precizēšanā un likuma grozījumu ieviešanā (Decembris, 2018).
 35. Līdzdalība priekšizpētes datu apkopojumā un pētījuma veikšanā Latvijas tūrisma attīstības vadlīnijām 2021-2027. (sākot no 2018.gada decembra).
 36. Teorētiskās bāzes ziņojums alternatīvo datu izmantošanai tūrisma monitorēšanai, plānošanai un prognozēšanai vietējos tūrisma galamērķos (16.01.2019.).
 37. Dalība Kurzemes plānošanas reģiona organizētajā starptautiskajā tūrisma sanāksmē Talsos jautājumu apspriešanai par reģionālā tūrisma attīstības un pārvaldības aktualitātēm. (17.09.2019.).
 38. Tehnoloģisko risinājumu pielietojums apmeklētāju uzskaitēm kultūras mantojuma objektos. Kultūras ministrijas organizētais darba seminārs pašvaldību pārstāvjiem. (19.09.2019.).
 39. Dalība EUROPARC 2019 starptautiskajā seminārā par globālajiem izaicinājumiem sabiedrības un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – nacionālo parku vadības procesos. (25-26.09.2019.).
 40. Dalība starptautiskajā zinātnieku nakts pasākumā Vidzemes Augstskolā, Valmierā. Publicitātes aktivitātes par pētniecības projekta saturu. (27.09.2019.).
 41. Īstenota starptautiskā mobilitāte uz Tallinu, Igauniju, sadarbībā ar Centrālās Statistikas pārvaldes speciālistiem starptautiskā darba grupā prezentēts saturs “Alternatīvi datu avoti un metodes tūrisma statistikā” (04.10.2019.).
 42. Dalība 28. Ziemeļu tūrisma un viesmīlības pētījumu simpozijā (28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research) Roskildes Universitātē, Dānijā ar zinātnisko referātu un publicētām tēzēm “Alternative Data for Seaside Tourism Planning GIS”. (23-26.10.2019.).
 43. Dalība Vidzemes Augstskola HESPI Institūta pētnieku publiskajā zinātniskajā pasākumā  un tematiskajā apspriešanā par zinātnisko pierādījumu kvalitāti un atvērtajiem datiem (14.11.2019.).
 44. Dalība Vidzemes Augstskolas pēc-doktorantu un doktorantu pētnieciskajā darba seminārā par atvērto datu avotiem un analīzes problemātiku, iesaisti pētniecībā (15.11.2019.).
 45. Pētījumu rezultātu publicitātes pasākums – atklātā lekcija ar translēšanu tiešsaistē un iespēju piedalīties attālināti. Sadarbībā ar Centrālo Statistikas pārvaldi un Biznesa augstskolu Turība, iesaistot tūrisma plānošanas speciālistus. Tēma: “Pētījumu metodoloģija | Alternatīvi datu avoti un metodes tūrisma statistikā”. (15.11.2019.).
 46. Dalība Dabas aizsardzības pārvaldes darba seminārā: Tehnoloģisko risinājumu pielietojums apmeklētāju uzskaitēm dabas mantojuma objektos un visaptveroša monitoringa organizēšanas apsvērumi. DAP, Sigulda (26.11.2019.).
 47. Dalība Zemkopības Ministrijas organizētajā nozares lietišķajā konferencē: “Zivsaimniecības attīstības izaicinājumi un iespējas” ar ziņojumu “Tūrisma attīstības iespējas piekrastē” (27.11.2019.).
 48. Dalība starptautiskajā konferencē “The 26th Nordic Intercultural Communication (NIC) Conference” Valmierā, Vidzemes Augstskolā ar ziņojumu un publicētām tēzēm "Contemporary Geographies of Public Events and Tourism Mobility". (29.11.2019.).
 49. Dalība ViA HESPI Institūta pētnieku kopsapulcē & darbseminārā. (10.12.2019.).
 50. Dalība starptautiskajā e-tūrisma konferencē ETNER2020 Sarejas Universitātē, Lielbritānijā ar ziņojumu “Competitive Management of Local Tourism Destination Using Advanced GIS Platform”. (07.01.-10.01.2020.).
 51. 51. Dalība starptautiskajā konferencē un CAUTHE asociācijas saistītajos pasākumos Oklandas Tehnoloģiju universitātē (AUT), Jaunzēlandē ar ziņojumu “Online tickets purchase as source for tracing tourism mobilities” (10-13.02.2020.).
 52. Dalība LU zinātniskās konferences tūrisma sekcijā, uzstāšanās ar ziņojumu “Tūrisma plūsma un antropogēnā slodze jūras piekrastē: problēmas un risinājumi” Latvijas Universitātē, Rīgā (21.02.2020.).
 53. Sadarbība ar Envirotech, GIS datu platformas izstrādes risinājumi. Izvērsta iesaistāmo datu relāciju veidošana un attēlošana, vietnes dizains (regulāri).
 54. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantūras pētnieku seminārā. Darba progresa prezentēšana un apspriešana. (17.04.2020.).
 55. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantūras pētnieku seminārs attālināti. Darba progresa prezentēšana un apspriešana. (22.05.2020.).
 56. Tiešsaistes starptautiskā kursa "Statistics for Data Science and Business Analysis" (Udemy) apgūšana. (jūnijs-augusts 2020).
 57. Vadlīniju “Specializētu tehnoloģisko iekārtu izmantošana apmeklējumu skaita noteikšanai tūrisma un atpūtas objektos vai publiskos pasākumos āra vidē[1]” publicēšana.
 58. Dalība Valmieras tūrisma inovāciju hakatonā (mentora statusā) (27.06.-28.06.2020.).
 59. Dalība starptautiskā konferencē Mobile Tartu 2020 ar ziņojumu “ICT for Measuring Tourism Flow” (30.06.2020.).
 60. Zinātniski praktisks seminārs (27.08.2020.) par izveidoto tūrisma galamērķu pārvaldības GIS platformu ilgtspējīgas plānošanas, monitoringa un attīstības paredzēšanas mērķiem: https://www.youtube.com/watch?v=ezxcn0_BKCA&t=239s
 61. Starptautiska mobilitāte uz Tartu Universitātes Mobilitātes laboratoriju (Igaunija) – tikšanās ar pētniekiem, sadarbības un kopīgas pētniecības iespēju apspriešana (31.08.2020).

[1] https://www.hespi.lv/sites/default/files/HESPI_Vadlinijas_apmeklejumu_skaita_noteiksanai_2020.pdf

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI