PROJEKTI

MechaUz: Modernization of Mechatronics and Robotics for Bachelor degree in Uzbekistan through Innovative Ideas and Digital Technology

sa

MechaUz: Mehatronikas un robotikas bakalaura studiju programmu modernizācija Uzbekistānā, izmantojot inovatīvas idejas un digitālās tehnoloģijas.

Projekta veids: Erasmus+ Programme Kapacitātes stiprināšana augstākājā izglītībā

Projekta galvenais mērķis: Attīstīt "Mehatronikas" studiju programmu bakalaura grāda iegūšanai Uzbekistānā, uzlabot mehatronikas speciālistu zināšanas automatizācijas jomā, lai atbalstītu kapacitātes stiprināšanu un dotu ieguldījumu mehatronikas ilgtspējības nodrošināšanā. Tā projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp projekta partneru valstīm, augstākās izglītības iestādēm, to pasniedzējiem un studentiem. Pēc veiksmīgas projekta mērķu sasniegšanās, Uzbeksitānā tiks izveidotas 6 Mehatronikas studiju programmas 6 dažādās izglītības iestādēs. 

Projekta partnervalstis: Grieķija, Portugāle, Latvija, Lietuva, Uzbekistāna.

Projekta īstenošanas laiks: 2019-2022

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI