PROJEKTI

Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija: pēcdoktorantūras pētniecības projekts

PD

Aktualizēts 24.03.2023.

Art Space – izglītojoša digitāla vide mūsdienu estētikas apguvei

Art Space ir digitāla izglītojoša vide, kuras demo versija ir tapusi Vidzemes Augstskolas pēcdoktorantūras projektā “Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/106 (2017 – 2021) nopietno un mākslas spēļu robežtelpā (serious games, art games). Projekta mērķis ir izmantot Art Space vispārējās, kā arī kultūras izglītības iestādēs, lai spēļošanas formā ievestu jauniešus digitālās mākslas pasaulē vai pilnveidotu viņu zināšanas par to.

Art Space uzdevums ir integrēt un pieradināt skolēnu uztveri jaunās mākslas kontekstā, iepazīstināt ar digitālās mākslas stiliem, kā arī veicināt sabiedrības radošās spējas, to iesaistot digitālās mākslas aktivitātēs. Art Space ir inovatīva, ņemot vērā to, ka nopietno spēļu žanrā līdz šim nav izglītojošu produktu par mūsdienu mākslas stilistiku un vēsturisko kontekstu. Projekta mērķis ir atbalstīt digitālās mākslas izglītību, iznest zināšanas par mūsdienu mākslu ārpus mākslas subkultūras un atrast veidu, kā tās padarīt vieglāk pieejamas un brīvāk lietojamas arī personām bez specifiskas mākslas izglītības. Akcents likts uz jautājumu par to, kā jauno mediju mākslu integrēt plašākā sabiedrībā, kā atvērt mūsdienu mākslas depozītu jeb noslēgto zināšanu bāzi, jo tās interesentu skaits ir salīdzinoši neliels un zināšanas par to netiek izmantotas ārpus specifiska sabiedrības loka.

Art Space ir virtuāla mākslas akadēmija, kurā ikviens var gūt priekšstatu par deviņiem digitālās mākslas stiliem, klausīties mūsdienu trokšņu estētikas paraugus, iepazīties ar laikmetīgās mākslas darbiem un radoši izpausties, piem., izvietot telpā digitālas skulptūras, gličot, deformēt objektus, mainīt tekstūras un pat digitāli apgleznot visu virtuālo telpu. Pārstāvētie stili ir pikseļu estētika, futūrisms, naivā māksla, kičs un kemps, trokšņu estētika, hack, glitch, fotoreālisms un ģeneratīvais efekts.

Idejas autore ir ViA pētniece, zinātnisko projektu vadītāja PhD Ieva Gintere (Vidzemes Augstskola, Mūzikas akadēmija), darbs tapis sadarbībā ar māksliniekiem Kristapu Biteru (Latvijas Mākslas akadēmija, Overly) un Ievu Vīksni (Liepājas universitāte). Art Space demo versija ir pieejama šeit: https://artspace.va.lv/.

Art Space ir piemērota lietošanai skolas vidē – radošā darbošanās stilu istabās nav laikā ierobežota, tā ir sandbox tipa vides iekārtošana un mākslinieciska transformēšana pirmās personas spēlētājam (bez avatāra: first-person gaming). Vide veidota tā, lai pēc iespējas aktīvi iesaistītu lietotāju radošajās darbībās, lai viņš/viņa pats darbotos ar mākslas stilu elementiem, taču iespējams arī tikai vērot un klejot pa vidi. Art Space mērķauditorija ir lielākoties jaunieši, tā veidota indie estētikā ar psihedēliskiem elementiem.  

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītāja: ViA HESPI pētniece, dr.art./PhD Ieva Gintere

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2021.

Projekta numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/106

Zinātniskais konsultants: dr.phys. Atis Kapenieks

Sadarbības partneris: Interaktīvā aģentūra Cube

Sadarbībā ar māksliniekiem Kristapu Biteru un Ievu Vīksni

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

Scopus database

  1. Gintere, I. (2021). An Educational Digital Environment of Contemporary Aesthetics Focused on Slow Gaming. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supported Education, Prague, 23-25 April, 2021 (CSEDU-2021). Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, Prague, SciTePress library, vol. 2, pp. 163-168, https://www.scitepress.org/Papers/2021/104032/104032.pdf
  2. Gintere, I. (2020). Developing the Noise Music Trend in Digital Edugaming, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, vol. 14, pp. 1176-1180, https://www.naun.org/main/NAUN/circuitssystemssignal/2020/c942005-fab.pdf
  3. Gintere, I. (2020). A Perspective on a New Digital Art Game: The Approach of Research and Knowledge Transfer. Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU-2020). Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, Prague, May 2nd, vol. 1, pp. 311-318, https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=vmETqFKwZM8=&t=1
  4. Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, 1, pp. 426-431. Portugal, Madeira, March 15th -17th 2018.

Web of Science database

  1. Gintere, I. (2020). The Inclusion of Research and Knowledge Transfer in Art Games. Proceedings of the 12th International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020: Economic Inequality and Well-Being”, Riga, 2nd October 2020. University of Latvia, pp. 150-159, https://db.va.lv:2277/wos/woscc/full-record/WOS:000632360900014
  2. Gintere, I. (2020). Art Space: An Experimental Digital Art Game. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Society, Integration, Education (SIE), Rēzekne Academy of Technologies, 22nd May 2020, vol. 5, pp. 649-660. Available at: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/issue/viewIssue/139/526
  3. Gintere, I. (2019). A New Digital Art Game: The Art of the Future. 13th International Scientific Conference “Society, Integration, Education” (SIE-2019) Proceedings, vol. 4, pp. 346-360. Rēzekne Academy of Technologies. Available at: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3674/3867

Īstenotās projekta aktivitātes:

1.aktivitāte. Situācijas analīze: modernisma kodu šķērsojums ar IKT (semināri 29.09.2017., 06.12.2017.)

2.aktivitāte. Intervijas ar jauno mediju māksliniekiem (15.10.2020.)

3.aktivitāte. Delfu metode, digitālās mākslas ekspertu intervijas, 13.07.2018.

4.aktivitāte. Digitālo spēļu metodoloģijas analīze. Apraksts sagatavots.

5.aktivitāte: Digitālo spēļu analīze.

6.aktivitāte. Dizaina pētniecības metožu izpēte, 17.03.2018. Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). “Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study”. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17.

Populārzinātnisks pārskats (1), 17.05.2018.

7. Spēles dizains un attīstības plāns (15.10.2020.)

8. aktivitāte. IKT produkta prototipa koncepts

9. aktivitāte. Publikācija 17.03.2018. Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). “Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study”. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17, vol. 1, pp. 426-431. Indeksēts Scopus.

10. aktivitāte. Projekta ētikas kodekss (13.07.2018.)

11. aktivitāte. Izglītojošas mākslas spēles Art Space demo versija pieejama www.artspace.va.lv (Windows versija) (15.10.2020.)

12. aktivitāte. Pētījuma gaitas plāna atjaunošana (13.07.2018.)

13. aktivitāte. Metodoloģijas inovācija (15.10.2020.)

14. aktivitāte. Noslēguma ziņojums

Populārzinātnisks pārskats (2), 31.08.2018.

Preses relīze

Art Space mājaslapa

Noslēguma atskaite

Ekspertu vērtējums

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI