PROJEKTI

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (LatViaNature)

,,

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. (Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.)

 

Projekta galvenie uzdevumi:

  • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības stāvokli, kā instrumentus izmantojot aizsardzības mērķu noteikšanu nacionālā un teritoriju līmenī, biotopu apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošu apsaimniekošanu.
  • Pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu.
  • Pilnveidot dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmu un normatīvo regulējumu.
  • Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajās zemēs, izstrādājot efektīvus atbalsta mehānismus un inovatīvas pieejas.
  • Izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu.
  • Izveidot mūsdienīgu, centralizētu dabas datu pārvaldības sistēmu.
  • Stiprināt iesaistīto organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp valsts, nevalstiskajām un zinātniskajām institūcijām.
  • Veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.
  • Veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un brīvprātīgas iesaistes lomu dabas daudzveidības saglabāšanā.

Vidzemes Augstskolas loma projektā: veikt iedzīvotāju aptauju izstrādi, īstenošanu, analīzi, īstenot sociālekonomisko projekta monitoringu.

Īstenošanas periods: 01.11.2020. - 31.12.2028.

Finansētājs/ programma: ES Life vides programma

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde (projekta vadošais partneris), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds, Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte

Kopējais finansējums: 19 484 173,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agita Līviņa (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Andris Klepers, Anda Arkliņa

Plašāka informācija: https://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/aktualie_projekti/latvianature/

Projekta aktualitātes:

  1. Ziņojums Ķemeru Nacionālajā parkā 5 hektāru platībā izmēģina bioloģiski vērtīgas pļavas atjaunošanu (16.09.2021.)

PROJEKTA AKTUALITĀTES

 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI