PROJEKTI

Pacientu apmierinātības izpēte un apmierinātības pārraudzības sistēmas modeļa izveide Vidzemes slimnīcā

Projekta mērķis ir izpētīt pacientu apmierinātību ar Vidzemes slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un izveidot pacientu apmierinātības pārraudzības sistēmas modeli.

Projekta uzdevumi:

  • Veikt līdzšinējo pētījumu meta-analīzi;
  • Ievākt un apstrādāt papildu datus esošās situācijas pilnīgākai izpētei;
  • Identificēt nozīmīgākās ar pacientu apmierinātību saistītās problēmas un atlasīt tās, kas tiešā veidā saistītas ar slimnīcas darbu, neiekļaujot Latvijas veselības aprūpes sistēmas problēmas, kuras nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros;
  • Sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu izveidot pacientu apmierinātības pārraudzības sistēmas modeli gan stacionārajai aprūpei, gan reģistratūras darbam;
  • Līdzdarboties pārraudzības sistēmas pilotprojektā vienā no slimnīcas nodaļām un slimnīcas reģistratūrā;
  • Veikt slimnīcas personāla apmācību par pārraudzības sistēmas regulāru datu analīzi (nodrošināt, ka slimnīcas personāls pēc pilotprojekta beigām spēj patstāvīgi analizēt datus);
  • Veikt projekta rezultātu izplatīšanu iesaistītajām pusēm publikāciju un prezentāciju veidā;
  • Veikt projekta administratīvo vadīšanu un atskaišu sagatavošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: 28.12.2017.

Projekta vadītāja: docente Linda Veliverronena

Pētījuma īstenošanu atbalstījusi Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta budžets: 9996,47 EUR

Projekta pieteikums

Projekta atskaite

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI