PROJEKTI

Palielināta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos (MAMBA)

MambaMamba

Projekta "Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affectd by Demographic Change" mērķis ir izstrādāt integrētus reģionālās mobilitātes pārvaldības risinājumus, lai padarītu pieejamākus pakalpojumus attālāko reģionu iedzīvotājiem. Ar projekta MAMBA palīdzību ir plānots apvienot jau esošas mobilitātes struktūras, piemēram, pakalpojumu sniedzējus (ārsti, aprūpētāji) vai uzņēmumus (preču piegāde), un papildināt tās ar jauniem organizatoriskiem risinājumiem, tādējādi ļaujot vairot esošās infrastruktūras efektivitāti, samazināt izmaksas un paplašināt darbības teritoriju, nevis radīt jaunu un nesaistītu sistēmu.

 

Projekta vadītāja: Madara Narņicka

Pētījuma dalībnieki: Agita Līviņa, Jānis Bikše, Sarmīte Rozentāle

Projekta īstenošanas laiks: 06/2017-11/2020 (36 mēneši)

Projekta vadošais partneris: Šlēsvigas – Holšteinas diakonijas centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein), Vācija

Partneri   

 1. Šlēsvigas – Holšteinas Diakonijas Centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein),  Vācija
 2. Nordgregio (Nordregio), Zviedrija   
 3. Vidzemes Augstskola (Vidzeme University of Applied Sciences), Latvija
 4. Vidzemes Plānošanas Reģions (Vidzeme Planning Region), Latvia
 5. Plona apgabals (County of Plon), Vācija
 6. Cuxhaven apgabals (County of Cuxhaven), Vācija
 7. Dienvidu Ostrobotnijas reģionālā padome (Regional Council of South Ostrobothnia), Somija
 8. Dienvu Ostrobotnijas veselības tehnoloģiju attīstība centrs (South Ostrobothnia Health Technology Development Centre), Somija
 9. Ziemeļkarēlijas reģionālā padome (Regional Council of North Karelia), Somija
 10. Vejles pašvaldība (Vejle Municipality), Dānija
 11. Trelleborgas pašvaldība (Municipalityof Trelleborg), Zviedrija
 12. Bielsko rajons (Bielsko District), Polija
 13. Bielsko-Bialas reģionālās attīstības aģentūra (Bielsko-Biala Regional Development Agency), Polija
 14. Klimata aizsardzības, enerģētikas un mobilitātes institūts - Tiesības, ekonomika un politika (Institute for Climate Protection, Energy and Mobility- Law, Economics and Policy), Vācija
 15. Autotransporta administrācija (Road Transport Administration), Latvija


Finansējuma avots   

Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Projekta partnera kopējais finansējums ir 200 000 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 170 000 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 4, 255, 000. 00 EUR.

 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI