PROJEKTI

Piešķirtas papildu granta vietas doktorantiem sociālajās zinātnēs

foto

2021.gada 1.augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tika uzsākta projekta “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (Nr.8.2.2.0/20/I/005) īstenošana. Projekta partneri ir Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola. Projekta finansējums (ESF) ir 408 852 EUR.

 

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”. Tā mērķis ir stiprināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Vidzemes Augstskolas (ViA) akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, uzlabojot doktora līmeņa studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju, un nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotni.

Projektā sākotnēji tika paredzēts sniegt ESF atbalstu atalgojuma un nepieciešamā finansējuma pētniecībai veidā doktorantu iesaistei darbā augstskolā 11 doktorantūras grantu saņēmējiem inženierzinātnēs un tehnoloģijās, sociālās zinātnēs, humanitārās un mākslas zinātnēs. Tomēr projekta gaitā, izvērtējot doktorantu skaitu, iespējas un augstskolu attīstības stratēģijas, projekta partneri vienojās par vietu pārdali divām doktorantūras vietām sociālajās zinātnēs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā zinātniski pētniecisko darbu 2021.gada oktobrī uzsāka 4 doktoranti, Vidzemes Augstskolā – 3. No 2022.gada 1.februāra Vidzemes Augstskolā un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vēl tiks uzņemti papildu divi doktoranti. Februārī darbu uzsāks arī divi Ventspils Augstskolas doktoranti.

Projekta vadītāja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Sandra Murinska

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI