PROJEKTI

Projekta partneru sadarbība ar Bulgārijas profesoru lāzertehnoloģiju jomā

Projekts “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (projekta numurs: 8.2.2.0/20/I/005)” paredz ārvalstu pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā. Viens no pirmajiem ārvalstu pasniedzējiem jau ir uzsācis darbu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA). Projekta ietvaros nākamajā studiju gadā ārvalstu pasniedzēji tiks piesaistīti arī Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā, kas ir projekta partneri.

 

Laikā no 2022.gada 14.februāra līdz 2022.gada 13.jūlijam RTA strādā profesors Marins Nenčevs (Marin Nenchev) no Bulgārijas. Profesors Nenčevs ir fizikas un inženierzinātņu doktors Sofijas Tehniskajā universitātē Bulgārijā, un viņa specializācija ir lāzertehnoloģijas. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā profesors vada lekcijas studentiem studiju kursā “Lāzertehnoloģijas drošības un aizsardzības jomā”. Ņemot vērā profesora apjomīgo pieredzi inženierzinātnēs, profesors Nenčevs sniedz arī konsultācijas zinātnisko publikāciju sagatavošanā, kā arī konsultācijas promocijas darbu izstrādē.

Profesors uzsver, ka šāda pieredze ļauj pilnveidot kopīgu sadarbību starp Bulgārijas un Latvijas augstskolām studentu un mācībspēku apmaiņā, un tā ir vērtīga iespēja, lai veiktu kopīgu zinātnisko darbu lāzertehnoloģiju jomā.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI