PROJEKTI

Projekts “Latvijas Digitālais akselerators (DAoL)” EK ID Nr. 101083718, Atveseļošanās fonda Id Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002

Projekta apraksts:

Projekta “Latvijas Digitālā akselerators (DAoL)” ir veidots ar mērķi veicināt digitālo transformāciju un inovācijas, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, izmantojot jaunus digitālos risinājumus, lai palielinātu ieguldījumus IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

 

Projekta nosaukums:

Projekts “Latvijas Digitālais akselerators (DAoL)” EK ID Nr. 101083718, Atveseļošanās fonda Id Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002

Projekta apraksts:

Projekta “Latvijas Digitālā akselerators (DAoL)” ir veidots ar mērķi veicināt digitālo transformāciju un inovācijas, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, izmantojot jaunus digitālos risinājumus, lai palielinātu ieguldījumus IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Projekta mērķi un aktivitātes:

Projekta jeb jaunā Eiropas digitālā inovāciju centra (EDIC) pirmo 3 gadu mērķi ir izveidot pilnībā funkcionējošu EDIC, atbalstīt vismaz 3500 gala labuma guvējus, ieguldīt 6,7 miljonus euro digitālajā transformācijā, kā arī piesaistīt vismaz 2,4 m gala labuma saņēmēju atbalstam no citiem finanšu avotiem.

Latvijas Digitālais akseleratora (DAoL) specializācija:

 • AI ar specializāciju jaunu digitālo produktu un digitālo pakalpojumu pētniecībā un attīstībā;
 • 5G t.sk. pielietojums IoT, Enerģijas Internets, Savienojamības tehnoloģijas, Autonoms un kontrolēts transportlīdzekļi, roboti.
 • GovTech t.sk. Valdība kā platforma, kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas un EdTech.

Latvijas Digitālais akselerators (DAoL) ir izveidots kā vienas pieturas aģentūra, lai palīdzētu uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem par to digitalizācijas procesiem, produktiem vai pakalpojumiem.

Projekta mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, biedrības un nodibinājumi, kas apvieno vairākus komersantus, publiskas personas vai to institūcijas, publisku personu kapitālsabiedrības, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas reģistrēta Latvijas Republikas teritorijā, un kas var izstrādāt un ieviest jaunus digitālās transformācijas produktus.

Galvenās darbības - digitālā brieduma testu, ceļa karšu un atzinumu gatavošana gala labuma guvējiem, atbalsts eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām, konsultēšana un mentorings, apmācības un IKT prasmju attīstība, finansējuma piesaistes konsultācijas, tīklošana un pieeja inovāciju ekosistēmai.

Projekta partneri:

Projektā ir iesaistīti 20 partneri, kas nodrošina piekļuvi plašai pētniecības un tehnoloģiskajai pieredzei, kā arī atbalstam uzņēmējdarbībai un inovācijām. Konsorcijā ir 4 partneri ar digitālo inovāciju centru pieredzi, 3 vadošās un 3 reģionālās Latvijas augstskolas, inovatīvas NVO ar ilggadēju pieredzi atbalsta sniegšanā augsto tehnoloģiju un zaļo tehnoloģiju jomās, kā arī reģionālā un tehnoloģiskā attīstībā. Latvijas Digitālais akselerators (DAoL) nodrošinās piekļuvi jaunākajām digitālajām prasmēm un atbalstīs produktu inovācijas.

 • VAS “Elektroniskie sakari”;
 • Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”;
 • Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris;
 • Valmieras Attīstības aģentūra;
 • LDA Rēzeknes filiāle;
 • Rēzeknes dome
 • Latvijas Universitāte;
 • Liepājas Universitāte;
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (iepriekš – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte);
 • Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Vidzemes Augstskola;
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
 • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts;
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
 • SIA “Baltic Open Solutions Center”;
 • SIA “DATI Group”;
 • Nodibinājums “TechHub Riga”;
 • SIA “Helve”;
 • SIA “LEITC” jeb Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrs.

Rezultāti un ietekme

EK projekta laikā plānots, pirmkārt, pārbaudīt digitālo briedumu un sagatavot digitālās transformācijas ceļa kartes vismaz 1236 subjektiem, otrkārt, nodrošināt piekļuvi testēšanai, prototipu veidošanai un eksperimentēšanai vismaz 128 subjektiem, treškārt, apmācībās iesaistīt vismaz 360 subjektus, ceturtkārt, piesaistīt finansējumu vismaz 46 subjektiem un īstenot vismaz 40 sadarbības.

Atveseļošanās fonda projekta plānotie rezultāti paredz nodrošināt atbalstu digitālās transformācijas jomā 3500 gala labuma guvējiem.

Projekta termiņš

EK projekta aktivitātes plānotas 3 gadu garumā, no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31.augustam.

AF projekta ilgums ir 46 mēneši no 2022. gada septembra līdz 2026. gada jūnijam.

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir 6 765 999,64 EUR, no tām 1 765 999,64 EUR sedz Eiropas Komisija programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros un 5 mil. EUR Atveseļošanās fonda finansējums.

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI