PROJEKTI

Projekts mediju profesionāļiem

ii

Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā

Projekta/līguma nr.  PMIF/7/2019/2/01

Projekta finansējums: 318 115,43 EUR, no kā 238 586,57 EUR ir Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzfinansējums un 79 528,86 EUR valsts budžeta līdzfinansējums

Projekta vadītājs: ViA Agnese Dāvidsone

Projekta īstenošana: 02.01.2020. - 31.12.2020.

Mērķis: Veicināt trešo valstu pilsoņu, kuri likumīgi uzturas Latvijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, iesaistot šajā procesā masu medijus. Veidot sabiedrības izpratni un veicināt konstruktīvu dialogu starp trešo valstu pilsoņiem un sabiedrību, sekmēt masu mediju sniegtās informācijas kvalitātes un satura pieejamības uzlabošanos par trešo valstu pilsoņu sociālās iekļaušanas jautājumiem.

Projekta aktualitātes:

Projekta “Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā” ietvaros Vidzemes Augstskolā notiek apmācības mediju profesionāļiem

https://www.rsu.lv/aktualitates/notika-pirmas-rsu-un-vidzemes-augstskolas-istenota-projekta-apmacibas-mediju

RSU un Vidzemes Augstskolas projektā žurnālisti gūs zināšanas par integrāciju un migrāciju

ttps://va.lv/lv/jaunakais/zinas/rsu-un-vidzemes-augstskolas-projekta-zurnalisti-gus-zinasanas-par-integraciju-un

RSU un Vidzemes Augstskolas eksperti attālināti vada mediju profesionāļu apmācības

https://va.lv/lv/jaunakais/zinas/rsu-un-vidzemes-augstskolas-eksperti-attalinati-vada-mediju-profesionalu-apmacibas

Noslēdzies RSU un Vidzemes Augstskolas īstenotais projekts mediju profesionāļiem.

Sīkāk lasīt ŠEIT

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI