PROJEKTI

PSRS okupācijas perioda ekonomiskās politikas analīze

Latvijas okupācijas projekts

Projekta pilns nosaukums: Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām.

 

PSRS okupācijas režīms no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm ir saņēmis vairāk nekā tajās ieguldījis. Šādi secinājumi izriet no vēsturnieka G. Krūmiņa aprēķiniem, kas veikti, balstoties uz arhīvos atrastiem dokumentiem.
Latvija ar mainīgiem panākumiem līdz šim ir mēģinājusi aplēst padomju okupācijas režīma radītos zaudējumus valstij. Ieskanoties kaut vai tikai pieļāvumiem, ka padomju režīms Latvijai nudien būtu radījis zaudējumus, Krievijas skaidrojums parasti ir, ka esot bijis gluži otrādi – PSRS esot daudz ieguldījušas Latvijas un pārējo Baltijas valstu ekonomikā, tāpēc kompensācijas prasībām būtu jābūt pat pretējā virzienā.

Atbildīgā persona: ViA docents, HESPI pētnieks Gatis Krūmiņš

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2017-30.11.2017.

Projekta nr.: TM 2017/9/Komisija

Projekta budžets: 4550 eur

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI