PROJEKTI

Purvu hidroloģisko režīmu reāllaika un imitāciju datu vizualizācija virtuālā realitātē

FLPP

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju 3D telpas automatizētai vizualizācijai un imitāciju modeļu datu atspoguļošanai reālā laikā, kas kalpotu par instrumentu lēmumu pieņēmēju rokās, pieņemot lēmumus par purvu kā oglekļa akumulatoru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

 

Projekta (Nr.lzp-2020/2-0396) aktivitātes ietver reāllaika sensoru datu apkopošanu un apstrādi, imitāciju modeļa datu apkopošanu un apstrādi, purvu ekosistēmai raksturīgo objektu noteikšanu un 3D modelēšanu, purva 3D reljefa ģenerēšanu, virtuālās realitātes ainas automatizētu izveidi un vizualizāciju u.c. darbības.

Šī tehnoloģija darbosies kā rīks datu saprotamai atspoguļošanai plašākai sabiedrības daļai, nodrošinot reālajai videi maksimāli pietuvinātu saturu.

Projekta vadītājs: Arnis Cīrulis

Projekta komanda: Arnis Cīrulis, Oskars Java, Lauris Taube, Andris Lapāns, Edmunds Jansons, Zintis Erics

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020 - 31.12.2021

Projekta kopējais budžets:  100 389,00 EUR

Projekta finansētājs: Latvijas Zinātnes padome

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI