PROJEKTI

“SEMPRE akselerātors pakalpojumu kopradei” (SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation)

hae

Projekta mērķis: Projekts “SEMPRE Accelerators for Service Co-creation” (SEMPRE akselrātors pakalpojumu kopradei) ir projekta “SEMPRE – Sociālā spēcināšana - spējināšana lauku apvidos” turpinājums. Pagarinājuma posma galvenais pamatelements ir izmantojot papildus atbalsta mehānismus paātrināt astoņu visdaudzsološāko mikro projektu izaugsmi un attīstību un pārvērstu tos par veiksmīgiem, pašpilnveidotiem, jaunizveidotiem sociālajiem uzņēmumiem, kas konsekventi piedāvā pakalpojumus un/vai produktus Baltijas jūras reģiona vietējos un reģionālajos tirgos. Projekts arī uzlabos un stiprinās trīs galvenos sākotnējā SEMPRE/1 projekta rezultātus - spejināšanas-spēcināšanas rokas grāmatu, organizāciju ceļvedi un ceļvedi pilnvaru pilnveidošanai.

Projekta īstenošanas laiks: 09/2019 - 01/2021 (24 mēneši)

Projekta vadošais partneris: Šlēsvigas – Holšteinas diakonijas centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein), Vācija

Partneri:

  1. Šlēsvigas – Holšteinas Diakonijas Centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein),  Vācija
  2. Dienvidu Dānijas universitāte (University colledge South Denmark), Dānija
  3. Šlēsvigas-Holšteinas ekonomikas akadēmija (Academy of economics Schleswig-Holstein), Vācija
  4. Sunderbijas vidusskola (Sunderby Folk high school), Zviedrija      
  5. Luterāņu diakonijas centrs (Lutheran Diaconia), Lietuva 
  6. Vidzemes Augstskola (Vidzeme University of Applied Sciences), Latvija
  7. Liepājas diakonijas centrs (Diaconal centre Liepaja), Latvija
  8. Igaunijas evanģeliski luteriskā baznīca (Estonian evangelical Lutheran church), Igaunija

Finansējuma avots: Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Projekta partnera kopējais finansējums ir 100 000 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 85 000 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 998, 069.65 EUR.

Projekta administratīvā vadītāja un kontaktpersona: Madara Narņicka
Pētījuma dalībnieki: Anna Broka, Hanna Mihailova, Kaspars Osis. 

Projekta mājaslapa:  http://www.sempre-project.eu/

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI