PROJEKTI

Sociālā spējināšana reģionos (SEMPRE)

Interreg logo

Projekta mērķis: sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā servisa sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

 

ViA darbības joma ir darbs ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām (dzīvesvietas attālums, finansiālais stāvoklis, nelabvēlīgi dzīves apstākļi u. c. ierobežojumi), uzsverot iesaisti sociālās uzņēmējdarbības pirmsinkubācijā un mūžizglītībā.    

Projekta īstenošanas laiks 03/2016-02/2019

Projekta vadošais partneris    
Šlēsvigas – Holšteinas diakonijas centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein),  Vācija

Partneri    
- Vācijas ziemeļu Evanģēliski luteriskā baznīca (Evangelical Lutheran church in northern Germany), Vācija    
- Šlēsvigas-Holšteinas ekonomikas akadēmija (Academy of economics Schleswig-Holstein), Vācija    
- Novias universitāte (Novia University of applied sciences), Somija    
- Kokkola universitāte (Kokkola university consortuim chdenius), Somija    
- Liepājas diakonijas centrs, Latvija     
- Latvijas Universitāte, Latvija    
- Luterāņu diakonijas centrs (Lutheran Diaconia), Lietuva    
- Igaunijas evanģeliski luteriskā baznīca (Estonian evangelical Lutheran church), Igaunija    
- Sociālo darbību fonds (Foundation for social action), Igaunija    
- Mūžizglītības fonds PERITIA (The foundation for lifelong learning PERITIA), Polija    
- Coompanion Norrbotten, Zviedrija    
- Sunderbijas vidusskola (Sunderby Folk high school), Zviedrija    
- Dienvidu Dānijas universitāte (University college South Denmark), Dānija    
- Nordgregio, Zviedrija    

 
Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Projekta partnera kopējais finasējums ir 308 000 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 261 800 EUR. Projekta kopējais finasējums ir 4 860 664, 11 EUR.    

Projekta mājaslapa

Projekta atbalsta blogs

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI