PROJEKTI

Tour4Youth: Jauniešu nodarbinātības iespēju uzlabošana Centrālās Baltijas jūras reģiona tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēs

Projekta mērķis
Projekta Tour4Youth mērķis ir uzlabot CB lauku reģionos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas CB darba tirgū.  Projekts ir vērsts uz tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanā darba tirgū ir ļoti svarīga. Šīs nozares ir arī glābšanas loks nodarbinātībai lauku apvidos, ņemot vērā strukturālās izmaiņas lauku nodarbinātības ainavā.
Galvenās mērķa grupas ir jaunieši bezdarbnieki ar atbilstošu izglītību, jaunieši, kas beidz augstskolu, ar risku palikt bez darba vai pārtraukt studijas. Projekts uzlabo viņu prasmes karjeras vadīšanā un darba meklēšanā, nodrošina vienmērīgāku pāreju no izglītības uz darbu, sniedz iespēju piekļūt kvalitatīvai nodarbinātībai un iegūt darba pieredzi, lai veidotu noturīgu karjeru.  Tas, savukārt, mudina viņus sasaistīties ar lauku apvidiem un iekārtot savu dzīvi vietējā kopienā. 

 

ViA loma projektā
ViA atbildīga par WP3 - Jauniešu integrācija darba dzīvē -sniegt atbalstu jauniešu virzībai uz kvalitatīvu darba atrašanu un stabilu darba dzīves integrāciju CB lauku apvidos, kā rezultātā tiks panākti fiksēti darba līgumi. 
 
Projekta īstenošanas laiks
2023.gada 1.augusta līdz 2025.gada 31.oktobrim. 27 mēneši 
 
Projekta numurs 
CB0100003
 
Projekta partneri 
Satakuntas augstskola, Somija (vadošais partneris), Kurzemes plānošanas reģions, Latvija, Satakuntas Nodarbinātības un ekonomiskās attīstības birojs, Somija, Pērnavas Tālākizglītības centrs, Igaunija. 
 
Kopējais projekta budžets: 781772.60 EUR

ViA budžets: 128306.66 EUR

Projekta tiek finansēts: Eiropas Savienība Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas un Latvijas Valsts budžeta
 
ViA darba grupa: Linda Veliverronena, Ilze Grīnfelde, Laura Fišere
 
 
Projekta FB lapa: Tour4Youth | Facebook

 

PROJEKTA AKTUALITĀTES

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI