PROJEKTI

VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās informācijas sagatavošana

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Izpildē piedalās Visvaldis Valtenbergs, Iveta Druva-Druvaskalne, Agita Līviņa, Andris Klepers, Jānis Turlajs.

Pētījuma īstenošanas periods: 2015. gada novembris - 2016. gada janvāris

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI