PROJEKTI

“Virtuālās realitātes platforma celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām” 1.posma noslēgums

fff

Ir noslēgusies  pētniecības rezultātu komercializācijas pirmā posma projekta “Virtuālās realitātes platforma celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām” pirmās kārtas realizācija. Projekta pirmā posma ietvaros tiek sagatavots projekta pieteikums pētniecības rezultātu komerciālizācijas projekta realizācijai otrā posma projektā.

Otrā posma ietvaros plānots izstrādāt plaši pielietojamu virtuālās realitātes drošības apmācību platformu celtniecības nozarē strādājošajiem, apmācību platformā tiks izmantoti virtuālās realitātes risinājumi un 3D saturs ar mērķi uzlabot darbinieku drošības apmācību kvalitāti un mācību rezultātus.  Pirmajos projekta mēnešos ir veikta apmācību platformas lietderības izpēte, ir izpētīts potenciālais tirgus, kā arī ir sastādīts apmācību platformas apraksts un noskaidroti platformas darbības galvenie pamatprincipi. Projektu ir plānots īstenot, daļēji balstoties uz pēdējo gadu laikā Dr.sc.ing. A.Cīruļa veiktajiem pētījumiem un esošām iestrādēm, tā rezultātā nodrošinot tirgus pieprasījumam atbilstoša produkta prototipa izstrādi. 

Projekta fokuss ir vērsts uz tālāku pieejamo zināšanu pārnesi un komercializāciju, lai radītu komerciāli veiksmīgu produktu, nodrošinot sekojošus VR apmācību un simulācijas tehnoloģiskās funkcionalitātes risinājumus. Apmācību vides ietvarstruktūrā tiks paredzēta ērtas virtuālās realitātes apmācību vides izveide un  iespēja  pēc tālāku pielāgojumu veikšanas platformu izmantot arī citās tautsaimniecības nozarēs.

Finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta nr. KC-PI-2020/64

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI