PROJEKTI

“Virtuālās realitātes platforma celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām”

Projekta anotācija: Projekta fokuss ir vērsts uz tālāku pieejamo zināšanu pārnesi un komercializāciju, lai radītu komerciāli veiksmīgu produktu, nodrošinot sekojošus VR apmācību un simulācijas tehnoloģiskās funkcionalitātes risinājumus.

Projekta ilgums: 01.04.2020.-30.09.2020.

Projekta pētniecības komanda – Arnis Cīrulis, Edmunds Jansons, André Nitzschmann

Budžets: 25 000 EUR

Finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonda

Projektā paredzētā darbība atbilst MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Projekta nr. KC-PI-2020/64

"Virtuālās realitātes platforma celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām" 1. posms

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI