PROJEKTI

Wood for Youth

Projekta "Wood for Youth" mērķis ir uzlabot jauniešu konkurētspēju koka māju būvniecības nozarē, izmantojot interaktīvas apmācības programmas un praktiskas apmācības. Koksnes izvēle būvniecībā aktuālitāte ir saistīta ar mainīgajām būvniecības nozares vajadzībām, kas meklē zemas oglekļa emisijas risinājumus. Lai veicinātu šo pārveidi, pieaug pieprasījums pēc motivēta un kvalificēta darbaspēka, kas spēj vadīt pārmaiņas nozarē.

 

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt apmācību programmas, kas pielāgotas mērķa grupas īpašībām, tostarp viņu motivācijai, vēlmēm un vēlamajām mācību metodēm. Iekļaujot šo vērtīgo ieskatu, projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu un saistošu apmācību programmu, palielinot studentu motivāciju apgūt apmācību programmas un veidot atalgojošu karjeru koka māju nozarē. Galīgais mērķis ir apmācīt 150 jaunus cilvēkus, nodrošinot viņiem konkurētspējīgas prasmes, kas pielietojamas ne tikai koka māju sektorā, bet arī visā būvniecības nozarē.

Studiju programmā tiks izmantota e-studiju un praktisko nodarbību kombinācija, ļaujot studentiem mācīties sev piemērotā tempā un izvēlēties sev vēlamo studiju laiku. Katra programma ietver obligātu vispārīgo moduli, kas nodrošina zināšanu pamatu, kā arī specializētus moduļus, kas piedāvā praktiskas nodarbības. Praktiskās nodarbības notiek ražotnēs vai būvlaukumos, atkarībā no izvēlētās specializācijas. Proti, studentiem no visa centrālās Baltijas jūras reģiona būs iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās ārzemēs, paplašinot savas zināšanas un pieredzi. Turklāt izvēles moduļi kalpos kā sagatavošanas kursi tiem, kas vēlas turpināt studijas saliekamo koka ēku jomā.

Projekta rezultāti:
- Trīs apmācību programmas
- 150 jaunieši apguvuši koka ēku būvniecību

Īstenošanas laiks: 36 mēneši (01.03.2023.- 28.02.2026.)

Kopējais projekta budžets: 2 259 591€

Vadošais partneris: Igaunijas Koka ēku asociācija

Pārējie partneri: Tallinas Tehniskā augstskola, Satakuntas universitāte, Somijas Kokapstrādes rūpniecības federācija, Vidzemes Augstskola

Projekta tiek līdzfinansēts: Eiropas Savienība Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 6. mērķis “Uzlabotas nodarbinātības iespējas darba tirgū”

ViA komanda: Gunita Ķiesnere, Marija Katrīna Dambe, Linda Murāne, Aivars Vilguts, Krišjānis Zaķis

logo
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI