PROJEKTI

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība bio- un aprites ekonomikas veicināšanai (BioBaltic)

foto

Gan Ziemeļvalstis, gan Baltijas valstis ir bagātas ar bioloģiskiem un atjaunojamiem resursiem, un tām ir senas tradīcijas šo resursu izmantošanā ekonomiskās izaugsmes ģenerēšanai, izmantojot tradicionālās nozares, piemēram, mežsaimniecību, lauksaimniecību un zivsaimniecību, kā arī saistītās nozarēs, tostarp pārtikas pārstrādi, tūrismu. utt. BioBaltic mērķis ir padziļināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību bioaprites ekonomikas jomā.

 

Šis projekts nodrošina platformu izpratnes veidošanai par bioekonomikas modeļiem, veidojot tīklus visās Baltijas un Ziemeļu valstīs. Šī sadarbība ļaus ģenerēt zināšanas un apmaiņu starp vairākiem dalībniekiem, tostarp jauniešiem. Sadarbība koncentrēsies uz bioekonomikas pārejas aspektiem, tostarp finansēšanas aspektiem, industriālajām partnerībām un simbiozi, tai skaitādigitalizācijas iespējām.

Ar Nordregio starpniecību tiks izveidots divvirzienu mācību kanāls starp katru Baltijas valsti un Ziemeļvalstīm. Mobilie mācību centri, ko koordinē Ziemeļvalstu Ministru padomes biroji Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, sadarbībā ar vietējiem dalībniekiem apkopos un izplatīs praktiskās un teorētiskās zināšanas par bio un aprites ekonomiku.

Projekta virsmērķis ir izveidot un padziļināt bio un aprites ekonomikā iesaistīto pušu sadarbību Baltijas valstīs, kā arī starp Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Galvenie mērķi ir: Radīt labāku izpratni par dažādu bio- un aprites ekonomikas modeļu attīstību Baltijas valstīs; Veicināt bioekonomikā iesaistīto, galvenokārt uzņēmēju, vietējo institūciju un sabiedrības mācīšanos vienam no otra; Stiprināt kapacitāti dažādām bioekonomikā iesaistītajām pusēm; Izpētīt Ziemeļvalstu uzņēmumu un citu iesaistīto iespējas Baltijas valstīs.

Projekta rezultātā tiks uzlabotas jauniešu zināšanas par bioekonomiku un tās ilgtspējīgu attīstību, veikta gadījuma izpēte par studentu un lauksaimnieku sadarbības ietvaros piedāvātajiem bioekonomikas digitālajiem risinājumiem, uzņēmējiem/lauksaimniekiem sniegts atbalsts bioekonomikas attīstīšanai un savstarpējai sadarbībai.

Pasākumi projekta laikā - Situācijas izpēte, identificējot pastāvošās iniciatīvas, virzītājus, galvenos resursus, produktus, procesus, politikas instrumentus, ieguvumus un izaicinājumus; Gadījumu izpētes Baltijas valstīs, tai skaitā Latvijā, ar studentu iesaisti meklējot digitālos bioekonomikas risinājumus lauksaimniecībā; Ieinteresēto pušu mācības, izmantojot veiksmīgus piemērus par jauniem bioaprites ekonomikas modeļiem un partnerības iespējām; Ieinteresēto pušu iesaiste vietējos un starpvalstu pasākumos; Uzņēmumu savstarpējās pieredzes vizītes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

Projekta īstenošanas laiks- 01.10.2021.-28.02.2023.

Programma - Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja sadarbības projektu programma.

Projekta budžets - kopējais 2 317 835 DKK / ~ 311 582.78 EUR, ViA – 150 000 DKK/ ~311 582.78

Partneri - Nordregio, Zviedrija, pārstāv Ziemeļvalstis (vadošais partneris), Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, Vidzemes plānošanas reģions, Latvija, Vidzemes Augstskola, Latvija, Latvijas pārtikas bioekonomikas klasteris, Latvija, Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte, Igaunija 7. Tallinas zinātnes parks Tehnopol, Igaunija, “Mektory” Tallinas Tehnoloģiju universitātē, Igaunija, Vītauta Dižā Universitāte, Lietuva, Lietuvas Biotehnoloģijas asociācija, Lietuva, Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centra Biotehnoloģijas institūts, Lietuva.

ViA iesaistītais personāls - Alvis Sokolovs (zinātniskais vadītājs), Maira Leščevica, Agnese Dāvidsone, Kaspars Šteinbergs

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI