PROJEKTI

Ziņojums par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem

Pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pētījuma laiks: 2014. gada novembris - 2015. gada aprīlis.

Izpildē piedalās: V.Valtenbegs, A.Līviņa, L.Bērzkalna, eksperte I.Vilka (LU), starptautiskie eksperti no European Urban Knowledge Network (Beļģija).

Ziņojumu sk. šeit.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI