PROJEKTI

Pacientu apmierinātības izpēte un apmierinātības pārraudzības sistēmas modeļa izveide Vidzemes slimnīcā

Projekta mērķis ir izpētīt pacientu apmierinātību ar Vidzemes slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un izveidot pacientu apmierinātības pārraudzības sistēmas modeli.

Projekta uzdevumi:

  • Veikt līdzšinējo pētījumu meta-analīzi;
  • Ievākt un apstrādāt papildu datus esošās situācijas pilnīgākai izpētei;
  • Identificēt nozīmīgākās ar pacientu apmierinātību saistītās problēmas un atlasīt tās, kas tiešā veidā saistītas ar slimnīcas darbu, neiekļaujot Latvijas veselības aprūpes sistēmas problēmas, kuras nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros;
  • Sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu izveidot pacientu apmierinātības pārraudzības sistēmas modeli gan stacionārajai aprūpei, gan reģistratūras darbam;
  • Līdzdarboties pārraudzības sistēmas pilotprojektā vienā no slimnīcas nodaļām un slimnīcas reģistratūrā;
  • Veikt slimnīcas personāla apmācību par pārraudzības sistēmas regulāru datu analīzi (nodrošināt, ka slimnīcas personāls pēc pilotprojekta beigām spēj patstāvīgi analizēt datus);
  • Veikt projekta rezultātu izplatīšanu iesaistītajām pusēm publikāciju un prezentāciju veidā;
  • Veikt projekta administratīvo vadīšanu un atskaišu sagatavošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: 28.12.2017.

Projekta vadītāja: docente Linda Veliverronena

Pētījuma īstenošanu atbalstījusi Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta budžets: 9996,47 EUR

Projekta pieteikums

Projekta atskaite

Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību

Pētījuma īstenošanas laiks: 2016. gada marts - 2016. gada augusts.

Pētījumā no ViA HESPI piedalās: profesore Agita Līviņa, ViA docenti Visvaldis Valtenbergs, Irēna Liepiņa, Linda Veliverronena, Jaris Vaeliverronen, Rihards Rozenbergs un eksperte Inga Vilka, SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”.

Pētījuma ziņojums

VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās informācijas sagatavošana

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Izpildē piedalās Visvaldis Valtenbergs, Iveta Druva-Druvaskalne, Agita Līviņa, Andris Klepers, Jānis Turlajs.

Pētījuma īstenošanas periods: 2015. gada novembris - 2016. gada janvāris

Profesiju pētījums

Pētījuma mērķis: identificēt Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstību uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm.

Pasūtītājs: Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta vadītāja: Sarmīte Rozentāle

Projekta īstenošanas laiks: 2015.g. augusts - 2016.g. janvāris

Pētnieku grupa: Agita Līviņa, Sandra Brigsa, Aigars Andersons, Ieva Kreituze

Pētījuma īstenošanu atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta mājaslapa

Pētījuma teksts pilnā apjomā

Ziņojums par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem

Pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pētījuma laiks: 2014. gada novembris - 2015. gada aprīlis.

Izpildē piedalās: V.Valtenbegs, A.Līviņa, L.Bērzkalna, eksperte I.Vilka (LU), starptautiskie eksperti no European Urban Knowledge Network (Beļģija).

Ziņojumu sk. šeit.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI