PROJEKTI

Pieaugušo izglītības vadītāju mentorings: prasmes līdzdalības, dzimumu līdzsvara un iekļaušanās veicināšanai / Lead-In"

Projekta mērķi ir: uzlabot pieaugušo izglītības vadītāju prasmes, īpaši – prasmes iesaistīt pieaugušos neformālajā izglītībā; palielināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā; iedrošināt vīriešus iesaistīties pieaugušo izglītībā.

Eiropas Mārketinga un inovāciju centri / EMIC

Projekta mērķis ir veidot starptautisku starpnozaru mārketinga un inovāciju sabiedrību.

Kopīga maģistra studiju programma "Starptautiskā tūrisma un pasākumu vadība"/ ITEM

Projekta mērķis ir izstrādāt kopīgu starpdisciplināru maģistra studiju programmu starptautiskajā tūrisma un pasākumu vadībā, kas tiks realizēta trijās Baltijas valstīs, apvienojot piecu valstu zināšanas un kompetenci, lai atbalstītu modernizāciju, internacionalizāciju un inovācijas augstākajā izglītībā.

ERAF projekts "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma, apmācību kurss "Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās"

Mērķis: nodrošināt uzņēmējdarbības apmācību kursa „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās” īstenošanu topošo uzņēmēju kompetences paaugstināšanai, iesaistot apmācībās pēc iespējas lielāku studentu vai citu biznesa ideju autoru skaitu, vienlaikus veicinot plašāku un daudzpusīgāku apmācību pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos.

Baltijas metropoles Baltijas jūras reģiona zīmolvedības un identitātes veidošanas veicināšanai / ONE BSR

Projekta mērķis ir attīstīt vienotu zīmolvedības platformu Baltijas jūras reģiona un tā daļu marketingam, veicināt vienotu identitātes apziņu Baltijas jūras reģionā, kā arī identificēt un popularizēt reģiona dzīvesstilu.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI