PROJEKTI

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2

Mērķi: nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt konkurētspēju; nodrošināt spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam; palielināt bezdarbnieku un darba meklētāju iespēju integrēties darba tirgū.

Ziemeļu – Baltijas tīkls MVU internacionalizācijai (NOBANET)

Projekta mērķis ir radīt tīklu un dalīties ar zināšanām, kas palīdzēs Eiropas un Ziemeļvalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem uzsākt un realizēt internacionalizācijas procesu.

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Projekta mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās.

Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

Projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas - ilgstošu hronisko slimību slimnieku - integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.

Atbildīga patēriņa integrēšana augstākās izglītības programmās

Mērķis: Veidot vienotu izpratni par atbildīgu patēriņu, stiprināt Ziemeļvalstu sadarbību par atbildīgu dzīvesveidu augstākajā izglītībā un attīstīt stabilu pamatu turpmākiem sadarbības tīkliem mūžizglītībā.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI