PROJEKTI

Student innovation labs – a way to sustainable and socially responsible growth (INNOLABS)

Projekta INNOLABS “Student innovation labs – a way to sustainable and socially responsible growth” mērķis ir paaugstināt inovāciju procesus Latvijā, Igaunijā un Kiprā, pārņemot partneru pieredzi no Nīderlandes un Dānijas.

Student innovation labs – a way to sustainable and socially responsible growth (INNOLABS)

INNOLABSErasmus +

Projekta INNOLABS “Student innovation labs – a way to sustainable and socially responsible growth” mērķis ir paaugstināt inovāciju procesus Latvijā, Igaunijā un Kiprā, pārņemot partneru pieredzi no Nīderlandes un Dānijas.

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta aktivitāte "Stipendijas"

      

Projekta vispārīgais mērķis: personāla un studentu mobilitātes veicināšana starp partneraugstskolām, internacionalizācija, pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese un sadarbības stiprināšana nākotnes kopīgajiem projektiem un pētījumiem.

EDU-SMEs: Studiju plānu un programmu saskaņošana mazo un vidējo uzņēmumu pārrobežu sadarbībai

EUEdusmesInterreg

Projekta mērķis ir attīstīt tādas kompetences augstāko izglītības iestāžu (AII) absolventiem, kas vislabāk atbilst uzņēmumu vajadzībām Centrālajā Baltijas Reģionā (CBR).

PSRS okupācijas perioda ekonomiskās politikas analīze

Latvijas okupācijas projekts

Projekta pilns nosaukums: Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI