PROJEKTI

Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā

1

Projekta mērķis ir uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņiem, tādā veidā sagatavojot un iesaistot medijus konstruktīva dialoga un savstarpējas izpratnes veidošanā starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību.

Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība

1

Vidzemes Augstskola laika posmā no 2018.gada 6.novembra līdz 2021.gada 30.novembrim īstenoja Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” (Nr.8.2.2.0/18/A/012).

Sociālā spējināšana reģionos (SEMPRE)

Interreg logo

Projekta mērķis: sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā servisa sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

aNATOmija: izstāstīt NATO vēsturi, lomu un nākotni

NATO OTAN logo

Projekta “aNATOmija: izstāstīt NATO vēsturi, lomu un nākotni” mērķis ir īstenot virkni aktivitāšu, lai paaugstinātu izpratni un zināšanas par NATO vēsturi, nākotnes attīstību, kā arī Alianses militāro spēku klātbūtnes nozīmi Latvijā. Divas svarīgas auditorijas grupas – sievietes un jauni cilvēki – ir maz informēti par NATO, tai skaitāi jaunieši šo organizāciju nereti asociē tikai ar karu, militāru iejaukšanos, un daudz mazāk zina par NATO lomu kā miera un drošības uzturētājiem.

Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai

1

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu SAM 821 Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI