PROJEKTI

Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

EQAR

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai.

Jaunas studiju programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” izstrāde kultūras darba tirgum

i6e

Kopš 2019. gada maija Vidzemes Augstskolas eksperti piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (Nr. 8.2.1.0/18/A/18) īstenošanā.

Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību (BOOSTED)

BoostedEUInterreg

Projekta mērķi ir veicināt tūrisma industrijas izaugsmi caur augstāko profesionālo izglītību, pielīdzināt un identificēt zināšanu kopumu, lai Centrālās Baltijas reģiona tūrisma nozare kļūtu par vienotu tūrisma galamērķi. Projekta mērķi tiks sasniegti, līdzsvarojot augstāko izglītību tūrisma nozarē ar tūrisma industrijas un tirgus vajadzībām jaunas studiju programmas izveidē 32 ECTS apjomā.  Somijā, Igaunijā un Latvijā veikto pētījumu rezultāti tiks ieintegrēti klātienes un tiešsaistes studiju programmās. 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI