MAKSA PAR DOKUMENTU UN IZZIŅU SAGATAVOŠANU

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR

Apstiprināta vidējās izglītības dokumenta kopija

atestāts

 1,00

Apstiprināta vidējās izglītības dokumenta kopija

sekmju izraksts

 1,00

Izziņa

viena izziņa

 1,00

Sekmju izraksts

viens sekmju izraksts

 1,00

Diploma dublikāts

diploms, diploma pielikumi latviešu un angļu valodā

 30,00

Diploma pielikuma dublikāts

pielikumi latviešu un angļu valodā

 20,00

Diploma pielikuma dublikāts

pielikums latviešu vai angļu valodā

 10,00

Apstiprināta diploma kopija

diploms, diploma pielikumi latviešu un angļu valodā

 10,00

Apstiprināta diploma kopija

diploms

 3,00

Apstiprināta diploma kopija

pielikums latviešu vai angļu valodā

 7,00

Izziņa par diplomu angļu valodā

viena izziņa, diploma kopija, diploma tulkojums

 10,00

Akadēmiskā izziņa latviešu vai angļu valodā

viena izziņa

 5,00

Informācijas sagatavošana par studiju programmas apjomu un saturu pēc pieprasījuma

izziņa latviešu vai angļu valodā, 1-10 lpp.

 10,00

izziņa latviešu vai angļu valodā, virs 10 lpp., apstiprināti kursa apraksti

 50,00

Informācijas sagatavošana par studiju programmas apjomu un saturu pēc pieprasījuma

izziņa latviešu un angļu valodā, 1-10 lpp.

 20,00

izziņa latviešu un angļu valodā, virs 10 lpp., apstiprināti kursa apraksti

 100,00

Studentu apliecības izgatavošana nozaudēšanas gadījumā

apliecība

 10,00

Reģistrācijas maksa iepriekšējās izglītības un profesionālajā studiju pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana[1]

viena reģistrācija

 200,00

Reģistrācijas maksa studijām vēlākajos studiju posmos

viena reģistrācija

 30,00

Reģistrācijas maksa par atjaunošanos studijām pēc eksmatrikulācijas

viena reģistrācija

 10,00

Reģistrācijas maksa Atvērtās Universitātes kursu klausītāju reģistrācijai (vienreizēja maksa semestrī)

viena reģistrācija

 20,00

Reģistrācijas maksa pie studiju datu maiņas[2]

viena reģistrācija

 10,00

Reģistrācijas maksa par nokavētu reģistrēšanos studijām nākamajam semestrim

viena reģistrācija

 10,00

Administratīvās izmaksas par līguma laušanu

viens līgums

 30,00

 

[1] Vidzemes Augstskolas (ViA) studentiem ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra (ZTC) kursiem bez maksas.

[2] Reģistrācija atkārtotas studijas zemākos studiju semestros, studiju formas maiņa, studiju programmas maiņa

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI