BAKALAURA UN MAĢISTRA DARBU IESNIEGŠANA UN AIZSTĀVĒŠANA

1. Bakalaura / maģistra darbu iesniegšanai norādītie termiņi: 

Studiju programmas līmenis Studiju programmas nosaukums Termiņš
Maģistrs Biznesa vides vadība

05.01. 2024. līdz plkst. 16:00
24.05.2024. līdz plkst. 16:00

Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība 24.05.2024. līdz plkst. 16:00
Mediju un informācijas pratība 24.05.2024. līdz plkst. 16:00
Kiberdrošības inženierija 27.05.2024. līdz plkst. 16:00
Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas 11.01.2024. līdz plkst. 16:00
Tūrisma konkurētspējas vadība 12.01.2024. līdz plkst. 16:00
Bakalaurs Biznesa vadība 24.05.2024. līdz plkst. 16:00
Komunikācija un sabiedriskās attiecības 24.05.2024. līdz plkst. 16:00
Mediju studijas un žurnālistika 24.05.2024. līdz plkst. 16:00
Mehatronika 29.05.2024. līdz plkst. 16:00
Tūrisma organizācija un vadība 24.05.2024. līdz plkst. 16:00
Informācijas tehnoloģijas 20.05.2024. līdz plkst. 16:00

2. Bakalaura / maģistra darbu aizstāvēšanas datumi:

Studiju programmas līmenis Studiju programmas nosaukums Termiņš
Maģistrs Biznesa vides vadība 19.01.2024.
07.06.2024.
Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība 08.06.2024.
Mediju un informācijas pratība 08.06.2024.
Kiberdrošības inženierija 12.06.2024.
Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas 26.01.2024.
Tūrisma konkurētspējas vadība 26.01.2024.
Bakalaurs Biznesa vadība 07.06.2024.
Komunikācija un sabiedriskās attiecības 07.06.2024.
Mediju studijas un žurnālistika 07.06.2024.
Mehatronika 13.06.2024.
Tūrisma organizācija un vadība 10.06.2024.
Informācijas tehnoloģijas 10.06.2024.
11.06.2024.

3. Bakalaura / maģistra darbi jāaugšupielādē Latvijas augstskolu informatīvajā sistēmā www.lais.lv, lai nodrošinātu sekmīgu Vienotās datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmas darbību.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI