KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJA

Kiberdrošības inženierija

Profesionālā maģistra programma “Kiberdrošības inženierija” piedāvā apgūt kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas kiberdrošības jomā strādājošajiem profesionāļiem – iegūtās zināšanas būs vērtīgas gan drošības testētājiem un kiberdrošības inženieriem , gan arī jebkuram interesentam, kurš vēlas veidot, uzsākt karjeru kiberdrošības jomā. 

Programmas tapšanā tika iesaistīti vadošie nozares eksperti un profesionālās nozaru asociācijas, kā arī uzņēmumi. Tādejādi esam izveidojuši programmu, kurā akadēmiskās zināšanas tiek papildinātas ar nozares profesionāļu sniegtajām zināšanām un nostiprinātas praktiskajos darbos ViA Kiberdrošības laboratorijā.

Pieprasījums pēc kiberdrošības speciālistiem jau tagad pārsniedz piedāvājumu, sagaidāms, ka šī tendence saglabāsies arī tuvāko gadu laikā.

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".

Ja vēlies būt viens no pieprasītākajiem speciālistiem darba tirgū, un Tev piemīt augsta motivācija pētīt un rast risinājumus problēmām, kas saistītas ar informācijas drošības riskiem kibertelpā - šī programma ir domāta Tev.


 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais maģistra grāds kiberdrošības inženierijā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2029.gada 24. oktobrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas klātienē

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2023./2024.AK.G.

10*

*(4 no 10 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2023.gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2023./2024.AK.G.

EUR 4400*

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

STUDIJU VALODA

Latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

LEKCIJU NORISE

Lekcijas notiek piektdienu vakaros un sestdienās


 

UZŅEMŠANA 2023

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

 • Profesionālā bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā vai tam pielīdzināma augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai informācijas un komunikācijās tehnoloģijās vai tām pielīdzināmā jomā, pilna laika studijās pabeidzot vismaz četrus gadus ilgu studiju programmu
 • Iestājpārbaudījums: Pārrunas

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju administrēšanas grupu. Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Pase vai identifikācijas karte (eID);
 • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
 • CV (Eiropas forma);
 • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments (studijām angļu valodā);
 • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀSno 1.jūlija līdz 18.augustam, līdz plkst.14:00, reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā DreamApply.

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazinieties ar Vidzemes Augstskolas Studiju administrēšanas grupu: T.: 26182255; E: uznemsana[at]va.lv

KĀPĒC IZVĒLĒTIES PROGRAMMU?
 

Galvenā programmas priekšrocība jeb pievienotā vērtība ir tās mācībspēku sastāvs – gan Latvijas vadošo nozares uzņēmumu atbildīgie speciālisti, direktori, eksperti un praktiķi, kuri gatavi sniegt un dalīties zināšanās, parādīt labās prakses piemērus un noorganizēt vizītes uzņēmumos, gan arī ārvalstu docētāji ar ilggadēju pieredzi kiberdrošības jomā. 

Otra programmas priekšrocība ir tās lekciju grafiks – studijas šajā programmā ir piemērotas strādājošajiem profesionāļiem. Lekcijas tiek organizētas piektdienu vakaros un sestdienās. Tādejādi ir iespējams apgūt programmas saturu, nekavējot darbu. 

Trešā priekšrocība – klātienes un attālināto studiju kombinācija.   


Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību.

Studiju programmas saturs

Maģistra studijas kiberdrošības inženierijā organizētas tā, lai nodrošinātu drošības testētājam, kiberdrošības speciālistam gan nepieciešamās nozares un profesionālās zināšanas, gan arī sniegtu ieskatu psiholoģijas un uzņēmējdarbības kursos.

Studiju programmas kursus esam iedalījuši 5 tematiskajos blokos:

 • IS stiprināšana; 
 • Kiberdrošības pārvaldība; 
 • Uzņēmējdarbība un inovācijas; 
 • Juridiskie un ētiskie aspekti 
 • Sadarbība digitālajā laikmetā. 

Savukārt mācību prakses programmas saturs veicina maģistrantu profesionālo iemaņu mērķtiecīgu pilnveidošanos, kā arī nodrošina iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē.

Prakse 

Studiju programmas laikā ir paredzēta 6 nedēļu prakse; tā var tikt īstenota esošajā darba vietā, ja vien darba pienākumi ir saistīti ar studiju programmām apgūstamajām nozares profesionālajām tēmām.

KARJERA

Studiju programmas saturā integrētas drošības testētājam un kiberdrošības speciālistam nepieciešamās profesionālās kompetences, ar mērķi attīstīt daudzpusīgus speciālistus, kuri spēj efektīvi sadarboties, kritiski domāt un pieņemt datos balstītus lēmumus, strādājot dažādās valsts vai privātā sektora organizācijās. 

SADARBĪBAS PARTNERI
 
kibersadarbibaspartneri
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI