TĀLĀKIZGLĪTĪBA

Vidzemes Augstskolas (ViA) Atvērtā universitāte ikvienam interesentam piedāvā iespēju pieteikties kādam no ViA studiju kursiem.

Atvērtā universitāte ir unikāla un mūsdienīga iespēja apgūt augstākā līmeņa zināšanas sev interesējošajās tēmās, apmeklējot lekcijas tāpat kā studentam augstskolā.

Ko piedāvā Atvērtā universitāte?

 • Iespēju izvēlēties tikai tos kursus, kas patiešām interesē vai ir nepieciešami, izvairoties no nevēlamajiem kursiem studiju programmā!
 • ViA apliecību pēc kursa pabeigšanas - ar norādi par iegūtajiem kredītpunktiem, kas saskaņā ar MK noteikumiem
   ļauj vērsties jebkurā Latvijas augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un lietpratību par apgūtā studiju kursa saturu.
 • Brīvu pieeju ViA bibliotēkas materiāliem, datu bāzēm, datorklasēm un citiem resursiem, kas atvieglo un sekmē mācību procesu.
 • Pilnveidoties un aktualizēt esošās zināšanas, iegūstot pieredzi augstskolā.

Studiju kursu piedāvājums 2024. gada pavasara semestrī

Index pointing upŠeit esam norādījuši tikai dažus no mūsu programmās pieejamajiem kursiem! Lai apskatītu pilno kursu sarakstu, dodieties uz www.va.lv > Studentiem un darbiniekiem > Studiju process > Kursu reģistrs. Izvēlieties studiju programmu un redzēsiet visus kursus! Ja nepieciešama palīdzība, rakstiet [email protected]

 • Biznesa vadība, bakalaura studiju programma

Nosaukumskredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

Biznesa plāns (2KP)

81,50

12.02-04.06

Klātiene

Kvalitātes vadības sistēmas (2KP)

81.50

15.03-03.05

Kombinēti

 • Biznesa vides vadība, maģistra studiju programma

Nosaukumskredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

Globālais mārketings un klientu attiecību vadība (2KP)

122,25

16.02-24.02

Klātiene

E-komercija un E-bizness (2KP)

122,25

02.03-13.04

Kombinēti

 • Tūrisma organizācija un vadība, bakalaura studiju programma

Nosaukums, kredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

IT prasmju čemodāns: iztikas minimums uzņēmējiem (4 KP)

179,00

09.02-07.06

Klātiene

Atpūtas un tūrisma pieredzējuma dizains (10 KP)

447,50

14.02-22.05

Kombinēti

Pieredzējuma mārketings (2KP)

89,50

05.03-30.04

Klātiene

 • Komunikācija un sabiedriskās attiecības, bakalaura studiju programma

Nosaukums, kredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

Sabiedrības pārvalde (4KP)

163,00

15.02-25.05

Klātiene

Radošā rakstība (2KP)

81,50

15.02-30.05

Klātiene

Kino ceļojums: kultūra, atmiņa, raksturi un izpausmes (angļu val.) (2KP)

81,50

09.02-17.05

Klātiene

Komunikācijas treniņš (4KP)

163,00

14.02-29.05

Klātiene

 • Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība, maģistra studiju programma

Nosaukumskredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

Ietekmējošā komunikācija (angļu val.)

(4KP)

244,50

01.03-14.06

Attālināti

Ētika un vērtības komunikācijā (angļu val.) (2KP)

122,25

06.04-11.05

Attālināti

 • Informācijas tehnoloģijas, bakalaura studiju programma 

Nosaukumskredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

Profesionālā komunikācija inženierzinātnēs (2KP)

146,50

09.02-05.04

Klātiene

Lietu internets (iOT) un sensoru tīkli (angļu val.) (2KP)

97,80

10.02-23.03

Attālināti

3D interaktīvo vižu izstrāde (4KP)

244,50

09.02-17.05

Kombinēti

 • Mehatronika, bakalaura studiju programma

Nosaukumskredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

Mikrokontrolieru programmēšana

(2KP)

163,00

02.04-21.05

Klātiene

 • Ilgstpējīgu ēku būvniecība, īsā cikla profesionālā augstākās izglītības programma

Nosaukumskredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

Būvkonstrukcijas I (koka) (4KP)

342,00

29.02-13.06

Attālināti

 • Kiberdrošības inženierija, maģistra studiju programma

Nosaukumskredītpunkti

Maksa par kursu, EUR

Periods

Norises vieta

Kibernoziegumu izmeklēšana (angļu val.) (2KP)

220,00

09.02-15.03

Attālināti

Ētiskā urķēšana (2KP)

220,00

17.02-06.04

Attālināti

Inovācijas un projektu vadība (2KP)

220,00

22.03-04.04

Attālināti

Index pointing upBūtiski!

Lai pieteiktos kursiem bakalaura studiju programmās, nepieciešama pabeigta vidējā izglītība, savukārt, lai pieteiktos kursiem maģistra studiju programmās, nepieciešama bakalaura vai tam pielīdzināma līmeņa izglītība.

Mācību maksa par kursu tiek piemērota atbilstoši studiju maksai par 1 kredītpunktu (KP). To ir iespējams sadalīt pa mēnešiem.

Neatkarīgi no KP skaita, jāveic reģistrācijas maksa: 20 EUR. Visbiežāk mācības notiks Valmierā ViA telpās, bet dažreiz arī attālināti.

Lai pieteiktos kursiem, jāaizpilda pieteikuma veidlapa:  Pieteikties kursiem vai jāuzraksta uz [email protected] un visu pārējo nokārtosim kopā!

_______________________________________________________________

Pieredzes stāsti

Atvērtās universitātes klausītājas Ilzes Karsas pieredzes stāsts

Atvērtās universitātes klausītājas Līgas Kāpostas pieredzes stāsts

Papildu informācija:

Studiju un mūžizglītības grupa
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 28374150

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI