ZINĀTNES PROJEKTI

Projektu meklētājs

Meklējiet kategorijā zinātnes projekti pēc nosaukuma, projekta īstenošanas perioda, projekta partneriem, vadītājiem vai jebkura cita lauka, kas zināms par projektu.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI