JAUNUMI

Latvijas partneru augstskolas piedāvā tiešsaistē bez maksas apgūt vairāk nekā 40 digitālo prasmju pilnveides kursus

Latvijas partneru augstskolas piedāvā tiešsaistē bez maksas apgūt vairāk nekā 40 digitālo prasmju pilnveides kursus

Piecu Latvijas augstāko izglītības iestāžu darba grupa ir izstrādājusi un pielāgojusi vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus projektā “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim). Kursus jebkurš Latvijas iedzīvotājs var brīvi un patstāvīgi apgūt jaunizveidotā EduAim e-izglītības portālā, iepriekš reģistrējoties: https://eduaim.moodle.mii.lv/ 

Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Latvijas Jūras akadēmija ir izstrādājusi gan oriģinālkursus, gan pielāgojusi "Coursera" un "edX" platformu digitālo mācību saturu piecās digitālo prasmju kompetenču jomās, kas atbilst Eiropas Komisijas “DigComp 2.2” vadlīnijām. Tās nosaka informācijas un datu pratību, komunikācijas un sadarbības prasmes, digitālā satura radīšanu, digitālo drošību un problēmu risināšanas prasmes. Katram izglītojamam piemērots kursu saturs tiek piedāvāts pēc individuāla digitālo prasmju līmeņa testa veikšanas. 

EduAim projekta vadītāja Anita Jansone norāda, ka “projekts deva labu iespēju sadarboties kopā piecām augstskolām un veidot ilgtermiņa sadarbību arī turpmāk. Kopīgos darba semināros dalījāmies ar pieredzi un projekta laikā kopā veidojām e-studiju materiālus un vidi. Paši daudz mācījāmies un iepazinām pasaulē vadošo e-studiju organizatorus, kā Coursera un edX.” 

“Ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš reģistrējies EduAim kursiem, ir iespēja bezmaksas un patstāvīgi apgūt digitālās prasmes atbilstoši vienotam Eiropas savienības digitālo kompetenču standartam. Pie tam, apgūt tās profesionālās lietošanas līmenī. Par šiem tiešsaistes kursiem tiek izsniegts arī sertifikāts, kas garantē šo zināšanu apguves apstiprinājumu no kursu izstrādājošās augstskolas konkrētu stundu un kredītpunktu apjomā,” stāsta viens no projekta tiešsaistes kursu autoriem, Daugavpils Universitātes mācību satura eksperts Kārlis Apalups. 

Mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos ir būtiski veicināt gan sabiedrības digitālo prasmju un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par iedzīvotajiem pieejamiem digitālajiem rīkiem darbam digitālajā vidē, gan pilnveidot valsts pārvaldes darbinieku profesionālo kompetenci, lai speciālisti, kuri strādā ar klientiem, spētu motivēt un atbalstīt klientus digitālās vides sniegto priekšrocību izmantošanai. Tāpat arī digitalizācijas un tehnoloģiskās attīstības noteiktajos darba tirgus apstākļos darba ņēmējiem nepieciešamas digitālās kompetences, kā arī prasme un spēja strādāt nemitīgām pārmainām pakļautā vidē. 

Projektā piesaistītais eksperts Didjē Luzaraga (Didier Luzarraga) no Francijas vērtē, ka “jaunā EduAim mācīšanas un mācīšanās pieeja ir paredzēta ļoti daudzveidīgai mērķa grupai: studentiem un mūžizglītības dalībniekiem bez formālās IT izglītības. Projektā izstrādātā jaunā EduAim vērtēšanas koncepcija ir oriģināla, jo tā nevērtē izglītojamo pēc absolūtā līmeņa, bet gan pēc apmācību laikā iegūtajām zināšanām. Tā ir interesanta ideja, ņemot vērā zināšanu detalizāciju un ļaujot zināt studenta reālo līmeni saistībā ar uzdevumiem, kas viņam jāveic profesionālās vai akadēmiskās darbības ietvaros. Tas ir ievērojams solis uz priekšu nākotnes kapacitātes palielināšanas efektivitātē.” 

Kārlis Apalups apgalvo, ka “tiešsaistē ir pieejami ļoti daudz, dažādu resursu, ar kuru palīdzību formāli vai neformāli apgūt dažādas zināšanas, taču EduAim sniedz Latvijas iedzīvotājiem vispilnīgāko piedāvājumu – kursi ir izstrādāti un pielāgoti, ņemot vērā Latvijas situāciju, tos ir izstrādājuši un pielāgojuši augstskolu docētāji un zinātnieki. Kā liels bonuss ir tas, ka par šiem kursiem izsniegtais sertifikāts tiek pielīdzināts apgūtam augstskolas studiju kursam un to ir iespējams vēlāk pielīdzināt arī savām studiju vajadzībām.” 

Lai pilnveidotu progresīvu digitālo izglītību, piecās Latvijas partneru augstskolās kursi ir integrēti studiju procesā. Izglītojamie piedalījušies dažādās izmēģinājuma sesijās un kopumā izsniegti vairāk nekā 250 sertifikāti. Projekta rezultātā ir izveidots portāls, kas ir pieejams arī citām Latvijas augstskolām un mācību iestādēm: https://www.eduaim.eu/   

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada decembrim, un tā  kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 28,4% ir valsts budžeta un 71,6% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. 

Screen Shot 2024 01 29 at 21.35.14

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI