JAUNUMI

Noslēdzas projekts par jaunu maģistra studiju programmu izveidi angļu valodā

Noslēdzas projekts par jaunu maģistra studiju programmu izveidi angļu valodā

Novembrī Vidzemes Augstskolā noslēdzas projekts Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”. Projekta mērķis bija piecu jaunu maģistra studiju programmu izstrāde 3 studiju virzienos: jau iepriekš akreditētās “Mediju un informācijas pratība", “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība", “Tūrisma konkurētspējas vadība”, kā arī nupat oktobrī akreditācijas lēmumu saņēmušās programmas “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas" un “Kiberdrošības inženierija”.

Vērtējot projektā sasniegto, ViA rektore Agnese Dāvidsone norāda: “Tā kā projekta ietvaros izveidotās jaunās maģistra studiju programmas tiek piedāvātas angļu valodā, tad abās Augstskolas fakultātēs tās veido bāzi starptautisko studentu piesaistei, kā arī ir būtisks instruments, lai veicinātu sadarbību ar partneriem Eiropas Universitātes E3UDRES2 ietvaros.”

Kaut arī projekta īstenošanā ievērojamus izaicinājumus sadarbības un projekta popularizēšanas pasākumu īstenošanā radīja Covid -19 ietekme, tomēr rezultāts ir sasniegts un visi plānotie virzieni saņēmuši maksimālo akreditācijas termiņu – 6 gadus, tādejādi sekmējot ViA stratēģisko specializāciju un ārvalstu studentu piesaisti. Projekta izvirzīto mērķu sasniegšana nodrošina gan sabiedrības vajadzības pēc jaunu un aktuālu zināšanu iegūšanas, gan ViA stratēģisko attīstību un starptautisko sadarbību.

Informāciju sagatavoja:
Projekta administratīvā vadītāja
Linda Krūmiņa

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" projekts Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI