JAUNUMI

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2024. gada 22. februārī plkst. 10.00 Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, 230. auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomika un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātā sēdē IEVA ZAUMANE aizstāvēs promocijas darbu "Uzņēmuma iekšējās komunikācijas funkcijas stratēģiskā vadība" ("Strategic management of internal communication function in enterprise"- angļu valodā) zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Promocijas darba recenzenti:
- Dr. sc. admin. Una Libkovska, Ventspils Augstskola, Latvija;
- Dr. oec. Anita Auziņa, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvija;
- PhD. Linjuan Rita Men, Floridas Universitāte (University of Florida), ASV.

Ar promocijas darbu var iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā Cēsu ielā 4, Valmierā, un bibliotēkas tīmekļvietnē: https://ej.uz/Zaumane_Ieva_promocijas_darbs 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI