JAUNUMI

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2024. gada 22. februārī plkst. 13.00 Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, 230. auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomikas un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātā sēdē SANTA LEMŠA aizstāvēs promocijas darbu "Augstākās analītikas ieviešanas izaicinājumi Latvijas organizācijās" ("Challenges of advanced analytics adoption in the organizations of Latvia" - angļu valodā) zinātnes doktora (Ph.D) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Oficiālie promocijas darba recenzenti:
- Dr. oec. Agita Līviņa, Vidzemes Augstskola, Latvija;
- Dr. oec. Inna Stecenko, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
- Ph.D. Luisa Cagica Carvalho, Politecnico Setubal, Portugāle.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā, Cēsu ielā 4, Valmierā, un bibliotēkas mājas lapā  https://ej.uz/promocija_Lemsa_Santa.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI