JAUNUMI

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

2023. gada jūlija – septembra periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” tika veikts projekta 1. posma studiju kursu aprobācijas izvērtējums. Studentu vidējais vērtējums kursu apguves laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm bija 8,48 punkti no 10 iespējamajiem, savukārt docētāju vidējais vērtējums projekta kursiem bija 8,59 punkti no 10 iespējamajiem. Tāpat šajā periodā Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs” strādāja pie 2. posma projekta kursu izstrādes.

Pārskata periodā SIA “Tilde” pabeidza virtuālā asistenta izstrādi un integrēšanu kursā “Civilā aizsardzība”, savukārt SIA “Datorzinību centrs” noslēdza darbu pie šī kursa “Minecraft” spēlēm. Kursa “Civilā aizsardzība” satura un pirmo divu “Minecraft” spēļu pilotēšana tika nodrošināta 2022. / 2023. akadēmiskā gada pavasara semestrī, savukārt septembrī docētājiem pilotēšanai darbā ar studentiem tika nodots pilnībā izstrādāts kurss, kurā integrētas četras “Minecraft” spēlēs un virtuālais asistents “Digne”, kas nodrošina atbalstu gan studentiem, kuri apgūst šo kursi, gan mācībspēkiem, kas to docē.

Sākoties 2023. / 2024. akadēmiskā gada rudens semestrim, projektā iesaistītās augstskolas pakāpeniski uzsāk projekta 2. posma kursu pilotēšanu. Pilotēšana noslēgsies 2023. gada nogalē.

SIA “Tilde” pārskata periodā turpināja darbu pie mācību kursu automatizētai tulkošanai paredzēta mašīntulkošanas rīka izstrādes, savukārt, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” turpināja strādāt pie personalizētas mācīšanās un digitālo prasmju identificēšanas rīka izveides.

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta un sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Informācija atjaunota: 2023. gada septembrī

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI