JAUNUMI

Projekts “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”

Projekts “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”

Uzsākoties jaunajam akadēmiskajam gadam Vidzemes Augstskolā turpinās projekts Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”. Projekta mērķis bija piecu jaunu maģistra studiju programmu izstrāde 3 studiju virzienos – “Informācijas un komunikācijas zinātne”, "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" un "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”. Iepriekš jau akreditēti IKZ un tūrisma virziens. Tuvākajā laikā tiek gaidīts Akadēmiskā informācijas centra lēmums par informācijas tehnoloģiju virziena akreditāciju.

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" projekts Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI