JAUNUMI

Projekta “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai” jaunumi

Jau kopš pagājušā gada Vidzemes Augstskolā notiek saspringts darbs pie divu studiju virzienu - "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" un "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne", kuros ietilpst trīs Projektā atbalstītās studiju programmas, akreditācijas.

Decembra sākumā Tūrisma virziens uzņēma Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) novērtēšanas ekspertus, un 02.03.2023. Saņemts AIKA novērtēšanas ekspertu atzinums (novērtējums “Labi”) un ekspertu rekomendācijas. Iesniegumu studiju virziena akreditācijai Vidzemes Augstskola plāno iesniegt marta beigās.

Savukārt studiju virzienā Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 15.12.2022. AIKA iesniegts iesniegums par studiju virziena novērtēšanu, bet 17.02.2023. AIKA iesniegta nepieciešamā papildinformācija novērtēšanas uzsākšanai.

Atgādinām, ka Projekta ietvaros 2023. gadā Vidzemes Augstskola turpina saņemt atbalstu Maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai”, “Ķiberdrošības inženierija” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” aprobācijai un akreditācijai.

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" projekts Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Screen Shot 2024 01 31 at 20.08.25

Informāciju sagatavoja:
Linda Krūmiņa
Projekta vadītāja
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI