JAUNUMI

Spēcīga Eiropas universitāte Vidzemē

Spēcīga Eiropas universitāte Vidzemē

Vidzemes Augstskolai (ViA) 2023. gads bijis nemitīgā kustībā, dinamikā un piepildīts notikumiem, aktivitātēm – arī izmaiņām. Aktīva starptautiskā sadarbība un kopīgas iniciatīvas reģionā un Valmieras novadā, sasniegumi zinātnē, pētniecībā, efektīvs darbs dažādu projektu īstenošanā un, protams, augsti profesionāls darbs studentu izglītošanā un sagatavošanā darba tirgum – tie ir tikai daži pieturas punkti, kas raksturo aizvadīto gadu.

ViA rektore Agnese Dāvidsone stāsta:
“Vidzemes Augstskola kā vienīgā valsts augstskola Vidzemes reģionā ir nozīmīgs attīstības virzītājspēks. Arī Latvijas augstākās izglītības nākotnes modelī ViA novērtēta kā spējīga autonomi attīstīties, neiekļaujoties kādā no plašajām zinātnes universitāšu ekosistēmām. Tas, protams, augstskolai izvirza papildu uzdevumus nākotnei. Teju visa gada garumā gan komandā, gan ar sadarbības partneriem, nozaru pārstāvjiem un darba devējiem veidojām jauno ViA attīstības stratēģiju 2023. –2028. gadam. Decembris ir atnācis ar ziņu, kas Izglītības un zinātnes ministrija ir to saskaņojusi, un varam oficiāli teikt, ka augstskolas vēsturē ir sācies jauns periods, kurā mēs ViA virzīsim kā starptautisku, reģionāli nozīmīgu un ilgtspējīgu zināšanu, pētniecības un inovāciju kopienas virzītāju nākotnes sabiedrības dzīvesspēkam un izaugsmei. Augstskolas prioritātes šajā periodā būs: kvalitatīva un pieprasīta izglītība mūža garumā, izcilība un sadarbība pētniecība, inovāciju veicināšana tautsaimniecības izaugsmei un ViA kā organizācijas attīstība.”

Nozīmīga 2023. gada tēma un ViA daļa kopš 2020. gada ir dalība E³UDRES², kas ir Eiropā izveidots deviņu augstskolu tīkls, kas cieši sadarbojas pētniecības, studiju, inovāciju veicināšanas u.c. jomās. Šī gada rudenī Eiropas Komisija apstiprināja finansējuma piešķiršanu tīkla darbības nodrošināšanai nākamajiem četriem gadiem. ViA rektore decembra sākumā ievēlēta par E³UDRES² asociācijas viceprezidenti.

Turpina A. Dāvidsone: “E³UDRES² ir unikāla starptautiska iespēja ne tikai mūsu mācībspēkiem, bet arī studentiem. Studējot ViA, jaunietis vienlaikus iegūt izglītību Eiropas Universitātē. Tā ir iespēja saņemt starptautisku praksi un zināšanas. Savukārt mācībspēkiem un darbiniekiem E³UDRES² nodrošina jaunu pieredzi, inovācijas, kopīgus – Eiropas mēroga – projektus un iniciatīvas. Darbojoties E³UDRES² asociācijas vadībā kā viceprezidente, es ceru attīstīt šo augstskolu un universitāšu aliansi kā globāli ietekmīgu spēlētāju augstākās izglītības jomā, un caur to turpināt stiprināt Vidzemes Augstskolas lomu un iespējas starptautiski.”

Saskaņā ar E³UDRES² stratēģiskajiem virzieniem, ViA uzsākusi darbu pie Atvērtās ilgtspējas centra darbības attīstības, kura nolūks ir radīt, uzkrāt un apmainīties ar zināšanām un pieredzi reģiona ilgtspējīgai attīstībai, kā arī Cēsu ielā 4 top Inovāciju kvartāls. To Vidzemes Augstskola veido kopā ar partneriem: Valmieras biznesa un inovāciju inkubatoru, Valmieras attīstības aģentūru, Valmieras integrēto bibliotēku un citiem.

“Visas minētās iniciatīvas apliecina ViA lomu reģiona attīstībā un ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, kuras pamatā ir zināšanas un inovācijas. Gan mūsu mācībspēku kompetence, gan pētniecība, gan starptautiskā dimensija nodrošina to, ka spējam būt virzošs un vadošs partneris.”

Augstskola nebūtu augstskola, ja tajā nebūtu studentu, kas meklē darba tirgum un karjeras izaugsmei piemērotas studiju iespējas. 2023. gadā nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem – akreditējis Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju virzienus “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” un “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”. Ar šo ir noslēgusies apmēram četrus gadus ilgušais process visu piecu ViA īstenoto studiju virzienu kvalitātes novērtēšanai.

“Šāds Studiju kvalitātes komisijas vērtējums norāda, ViA piedāvātās studiju programmas atbilst augstākajiem standartiem un nodrošina teicamu izglītību. Tas ir novērtējums mūsu augstskolai, kas apliecina ne vien studiju kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām, bet izcilu mācībspēku darbu un paveikto pētniecībā. Maksimālais akreditācijas termiņš sniedz uzticību un stabilitāti esošajiem un potenciālajiem studentiem, nozarei un darba devējiem un sadarbības partneriem – ikvienā no mūsu piedāvātajām studiju programmām.”

Gada noslēgums ViA ienesis pārmaiņas vadības komandā – Inženierzinātņu fakultāte ieguvusi jaunu dekāni – Aiju Cunsku. Savukārt ViA akadēmiskā un zinātņu prorektora amatā no decembra vidus darbu uzsācis Kārlis Krēsliņš. ViA komanda ir gatava drošiem soļiem kopā ar saviem studentiem, aktīvo absolventu kopienu iesoļot jaunajā gadā – pārliecināti un ar ambīciju: esam maza, bet stipra augstskola ar eiropeisku vērienu, kas var kļūt par jūsu partneri jaunu zināšanu ieguvei, pētniecībai, inovāciju radīšanai jebkurā dzīves posmā!

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI