JAUNUMI

Tapusi e-grāmata un video sižetu cikls “Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām”

Tapusi e-grāmata un video sižetu cikls “Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām”

Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu sagatavojusi 23 video sižetu ciklu un grāmatu elektroniskā formātā “Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām”, kas skaidro Latvijas valstiskuma pamatus un to aizstāvēšanas nozīmi ikviena Latvijas pilsoņa dzīvē vēsturiski un mūsdienu drošības kontekstā.

“Gan Latvijas vēsture, gan Ukrainas piemērs liecina, ka valsts aizsardzībā būtiskas ir ne tikai militārās spējas, bet arī tautas griba cīnīties par savas valsts neatkarību. Šī griba aizstāvēt savu valsti rodas no izpratnes par tās pastāvēšanas jēgu un nozīmi. Aicinu iepazīties ar pētnieku un mācību spēku sagatavoto materiālu, kas būs noderīgs izziņas avots, lai atklātu mūsu valsts unikalitāti un rastu atbildes uz jautājumiem, kāpēc un kā aizsargāt Latviju mūsdienās,” pauž aizsardzības ministre Ināra Mūrniece.

E-grāmatā un video sižetos iekļauti tādi temati kā Latvijas valsts ideja un konstitucionālais pamats, Latvijas valsts neatkarības izcīnīšana – Latvijas Neatkarības karš (1918-1920), bruņota pretošanās okupācijas režīmiem, nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijai un Latvijas neatkarības atjaunošana, valsts nepārtrauktības doktrīna, stratēģiskā komunikācija Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā un mūsdienās, Latvijas bruņoto spēku atjaunošana un attīstība, starptautiskās sadarbības nozīme valsts aizsardzībā vēsturiski un mūsdienās, visaptveroša valsts aizsardzība un sabiedrības līdzdalība valsts aizsardzībā.

E-grāmatas un video sižetu autori ir Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece Ieva Bērziņa, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps, Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš un Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratorijas vadītāja Iveta Auniņa.

Sagatavotajos materiālos pētnieki iekļāvuši 30 sarunas ar nacionālās pretošanās kustības, Trešās atmodas un Nacionālo bruņoto spēku atjaunošanas procesa aculieciniekiem, dalībniekiem un līderiem.

Ar projekta “Latvijas valsts ideja un aizsardzība: no dibināšanas līdz mūsdienām” video sižetu ciklu aicinām iepazīties Latvijas armijas YouTube kanālā, bet e-grāmata vairāk nekā 270 lappušu apjomā pieejama Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē.

Projektu 2022. gadā pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma īstenoja Vidzemes Augstskola. Projekta sagatavošana finansēta no Kārļa Vīra un Annas Trēziņas-Vīras dāvinājuma līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vadītāja vietniece
Vita Briže

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI