JAUNUMI

Uz sešiem gadiem akreditēts ViA studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”

Uz sešiem gadiem akreditēts ViA studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”

Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” uz sešiem gadiem akreditējis Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju virzienu “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” un tam atbilstošās bakalaura un maģistra studiju programmas.

Akreditācijas laikā ciešā sadarbībā ar darba devējiem, nozares ekspertiem un augstskolas programmas absolventiem pārskatīts un pilnveidots programmas saturs, sniegtas atsauksmes un atzinumi.Bakalaura studiju programma “Tūrisma organizācija un vadība”, kā arī maģistra studiju programma “Tūrisma konkurētspējas vadība” ir vienas no populārākajām ViA. Turklāt maģistra programma “Tūrisma konkurētspējas vadība” izveidota sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu Somijā projekta Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai” ietvaros. Pirmie šīs programmas absolventi absolvēs ViA 2024. gadā. 

Uzņemšana maģistra studiju programmās sāksies 2023. gada 1. jūlijā.

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" projekts Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Screen Shot 2024 01 31 at 20.45.10

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI