JAUNUMI

ViA iesaistījusies Valsts pētījuma programmas projektā projektu “Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā”

ViA iesaistījusies Valsts pētījuma programmas projektā projektu “Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā”

Vidzemes Augstskola iesaistījusies Valsts pētījuma programmas “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” projektā “Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā”, to atklājot 14. marta projekta uzsākšanas sanāksmē.

Projekta mērķis ir izveidot vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai. Galvenā uzmanība tiks pievērsta politikas lēmumu ietekmes modelēšanai dažādās nozarēs — enerģētikā, rūpnieciskajos procesos, lauksaimniecībā, zemes izmantojuma, zemes izmantojuma maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) un atkritumu apsaimniekošanā.

Projektā divu gadu laikā tiks analizētas klimata politikas saistības, novērtēti klimata instrumenti, identificētas inovatīvas tehnoloģijas un apkopoti nepieciešamie dati. Projekts ietver arī integrētas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izveidi, izmantojot sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, kas aptver ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos, vides un klimata aspektus. Papildus tiks izstrādāta interaktīva platforma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu simulēšanai, analizējot izmaksu ziņā optimālus risinājumus.

Projekts tiks īstenots no 2024. gada 7. februāra līdz 2026. gada 6. februārim. Projekta kopējais budžets ir 1 162 500,00 EUR.

Projektu īsteno: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola un Rīgas Stradiņa universitāte.

Vairāk informāciju meklē šeit: Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā | VIDES ZINĀTNE (rtu.lv)

 

VPP RGB

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI