JAUNUMI

ViA pievienojas memorandam par par apņemšanos īstenot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ēdināšanas pakalpojumu nozarē

ViA pievienojas memorandam par par apņemšanos īstenot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ēdināšanas pakalpojumu nozarē

Apzinoties nepieciešamību padziļināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgas rīcības nozīmīgumu un mērķtiecīgāk ieviest un īstenot komercdarbību, kas veicinātu ilgtspējīgu ēdināšanas pakalpojumu nozares attīstību, otrdien, 31.oktobrī, Vidzemes Augstskola, prorektoram Mārim Andžānam parakstot, pievienojās memorandam par apņemšanos īstenot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ēdināšanas pakalpojumu nozarē.

Memoranda nolūks ir sekmēt sabiedrības un īpaši ēdināšanas pakalpojumu nozarē iesaistīto pušu izpratni par ilgtspējas principiem, kā arī veicināt to iedzīvināšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Memorands ietver 19 atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principus, kas izveidoti pamatojoties uz pasaulē atzītiem nozares ilgtspējas aspektiem, un ņemot vērā starptautisko ilgtspējas novērtēšanas labās prakses piemērus, kā arī nozares pārstāvju un citu ietekmes pušu ieteikumus. Memorands tapis sadarbībā ar Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformu (CSR Latvia).

Vidzemes Augstskola, pievienojoties memorandam, apņēmusies studiju procesā un saturā vēl vairāk integrēt ilgtspējas jautājumus, veicinot studējošo izpratni par ilgtspējas aspektiem un to ietekmi uz uzņēmumu konkurētspēju.

Memorandam pievienojās arī Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Restorānu biedrība, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma, Biznesa augstskola Turība,  Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, SIA “Reaton”, SIA “Gemoss”, SIA “Cido Grupa”, SIA “LIETAS MD”.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI